Návštěvu Říma jsme spojili s  oblastí Lazio, která bývá často opomíjena přesto, že se zde nachází řada zajímavých místa. Přesvědčíte se, že naši předci měli vysoké umělecké cítění, vynikající znalosti různých vědeckých oborů a obdivuhodné architektonické schopnosti.

1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: den věnujeme oblasti Lazio; v parku Sacro Bosco najdeme pokřivené budovy, obrovské kamenné bytosti a alegorické nestvůry; Villa Lante má jedinečné renesanční zahrady s fontánami; mistrovská architektura a historické jádro mezi hradbami města Viterbo; nejkrásnějším z měst na břehu sopečného jezera Bracciano je středověká Anguillara; nocleh

3.den: si prohlédneme poklady Vatikánu. Budete obdivovat sbírky vatikánských muzeí, výzdobu Sixtinské kaple, ohromující rozlehlost baziliky sv. Petra i výstup na kopuli s nádherným výhledem po celém Římě a do zahrad Vatikánu; Ostia Antica obsahuje rozsáhlé pozůstatky přístavního města z počátků 1. tisíciletí n.l.;

4.den: „věčné město“ Řím – jedno z nejstarších měst Evropy založené před více než 2700 lety. Středisko římské a později i katolické říše mělo nesmírný vliv na svět. Mnoho evropských jazyků má kořeny v latině, politické a právní systémy vznikly podle římského vzoru, stavitelé ve světě využívají techniky zdokonalené v antickém Římě. Mnoho památek můžeme shlédnou i dnes.

5.den: příjezd v ranních hodinách

Doprava: lux. bus (WC, DVD, klima, občerstvení, …)

Ubytování a strava:  2x v hotelu, polopenze

Termín: 26. – 30. 9. 2019     Cena: 6.790,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj    + 1.300,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x polo penzi, průvodce, služby CK, zák. poj. proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu celkem 4 € (platí se na místě).

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zájezd do oblasti na rozhraní Švýcarska a Itálie s dech- beroucími pohledy na jezera obklopená horskými masivy, horské vesničky a lázeňská střediska, která nenechají Vaše kamery a foťáky  odpočinout.

Program:
1.den: odjezd před půlnocí

2.den: příjezd do Švýcarska, cesta údolím Rýna přes Chur, slavnou roklí Via Mala do středověkého města  Bellinzona (hl. město kantonu Ticcino); horské, velmi fotogenické údolí Verzasco (starobylé vesničky s kamennými domy); unikátní klenutý most nad smaragdovou vodou v Lavertezzu; město parků, promenád a zahrad  Lugano s výjezdem lanovkou na Monte Bré (933 m) a ohromujícím výhledem na Alpy a jezero Lugano;  ubytování s polopenzí

3.den: návštěva parku Švýcarsko v miniaturách Melide; výlet lodí po jezeře Maggiore ze švýcarského módního letoviska Ascona do italského letoviska Luino se středomořskou atmosférou; zpět na ubytování

4.den: cesta se zastávkami podél jezer Como a Mezzola do švýcarského kantonu Graubünden, výjezd do atraktivního horského průsmyku Maloja (1815 m) se zastávkou u vodopádu Borgonuovo a roklí rozděleném městě Chiavenna; lázeňské středisko Svatý Mořic; poté průjezd další úchvatnou cestou do průsmyku Flüela (2383 m) a přejezd zpět domů s příjezdem po půlnoci.

Doprava: lux. busem (WC, klimatizace, video,…)

Ubytování a strava:  2x v hotelu s polopenzí

Termín: 5. – 9. 9. 2019       Cena: 6.490,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj   1.000,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu,  průvodce, 2x ubytování, 2x polopenzi, služby CK, zák. poj. proti úpadku CK

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Návštěva alpské oblasti v severozápadním koutě Itálie bude určitě lahůdkou pro milovníky nádherné přírody.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: tunelem ve výšce 1.875 m.n.m. zdoláme průsmyk Velký Svatý Bernard, který je spojen s výcvikem psů záchranářů již od. 11. stol.; příjezd do Cogne v NP Grand Paradiso – divoký kout přírody s impozantními horami, podmanivými ledovci a krátkou procházkou k vodopádům; v  Aostě se snoubí jedinečná scenérie hor a římská i středověká kultura; Basilica di Superga s úžasnou výzdobou v modrožluté barvě trůní na kopci s hezkým výhledem na Torino; ubytování, večeře

3.den: snídaně; vysokými horami obklopené městečko Avigliana se zachovalými středověkými domy a podloubími; půvabné horské městečko Susa s římskými a středověkými památkami; centrum Piemontu – Torino s krásnou polohou v alpském podhůří, nádhernými barokními památkami, královskou rezidencí savojské dynastie a Borgo Medievale – komplex budov připomínající středověkou vesnici s hradem; návrat na ubytování, večeře

4.den: snídaně; metropole Miláno se směsicí starého a nového v popředí se slavným nebetyčným Dómem a návštěvou jeho neobvyklé střechy se 135 věžičkami a nesčetnými chrliči; cesta domů,  příjezd  po půlnoci

Doprava: lux. busem ( WC, DVD, klimatizace, …)

Ubytování a stravování:  2x hotel s polopenzí

Termín:  13. – 17. 6. 2019        Cena:  5.950,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  1.200,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování, 2x polopenzi, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje pobytovou taxu celkem 3 € (platí se na místě).

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

Od 26.9.2019 bude naše provozovna uzavřena do zahájení prodeje na novou sezónu 2020.
V případě potřeby využijte spojení uvedená v rubrice Kontakty.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).