Přijměte pozvání do oblasti na pomezí České republiky, Polska a Německa, která se při toku řeky Sprévy rozděluje na Horní a Dolní Lužici.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; čeká nás nezapomenutelný zážitek z projížďky na pramici překrásnou přírodou Sprévaldského lesa s nekonečnou řadou malých restaurací servírujících jídla přímo z hráze; v Bad Muskau navštívíme největší a nejkrásnější přírodní park v anglickém stylu ve střední Evropě (UNESCO); Budyšín (Bautzen) vyniká malebnou polohou na vysoké skále nad údolím Sprévy a krásně zrekonstruovaným historickým centrem; nocleh

2.den: staré soukenické město Zhořelec (Görlitz) Vás uchvátí řadou jedinečných architektonických skvostů; po prohlídce Žitavy (Zittau) s kostelem Svatého kříže a Velkým žitavským postním plátnem se projedeme žitavskou úzkorozchodnou železnicí do lázeňského městečka Oybin s dominantní pískovcovou skálou a hradem historicky spjatým s působením Karla IV.; večer příjezd domů

Termín:  24. – 25. 9. 2022                  Cena: 3.290,- Kč

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování: hotel, 2lůžk. pokoje se snídaní

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, ubytování, snídani,  služby CK, pojištění proti úpadku CK

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  600,- Kč

V zájezdu již nejsou další volná místa.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Patříte k milovníkům Vánoc, kteří si jejich magickou atmosféru užívají už od začátku adventu? Pak jste nejspíš také nadšenými návštěvníky tradičních trhů se spoustou dobrého jídla a ručně vyráběných ozdob.

Vánoční trh na pevnosti Königstein v Saském Švýcarsku vítá návštěvníky během všech adventních víkendů. Osvícen je 1600 lampami na řetězech zdobících 400 stromků. Obchodníci jsou rozmístěni dokonce i v podzemních kasematech. Kromě nakupování dobrot, dárků či dekorací můžete také navštívit pevnost včetně prohlídky s audioprůvodcem v českém jazyce.

Adventní trh na Königsteinu dýchá dobovou atmosférou. Pevnost, tyčící se 247 metrů nad hladinou Labe, patří mezi nejvýznamnější německé památky. V období vánočních trhů se sem sjedou kejklíři, muzikanti, loutkaři a další umělci. Ne nadarmo jsou trhy nazvané Königstein – Zimní pohádka.

Termín:  sobota 3. 12. 2022      Cena:  950,- Kč

V ceně: doprava,  průvodce, zák.poj. CK proti úpadku

Cena neobsahuje : vstupné cca.9 € na vánoční trhy, zahrnující i prohlídku pevnosti (v době přípravy nebyla cena známa)

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jedná se o poznávací zájezd s pestrou náplní programu – rozmanité krajiny, městečka s hrázděnými domky, barevná vřesoviště,  ostrov Helgoland a jeho fascinující pobřeží v Severním moři.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; projížďka pohořím Harz s neobvyklými skalními útvary; město Harzgerode s hrázděnými domy a zámkem ze 16. stol.; okouzlující městečko Qedlinburg zapsané na seznamu UNESCO; lanovka na skalní plošinu Hexentanzenplatz – výletní místo a rejdiště čarodějnic; křivolaké uličky, hrázděné domy a pohádkový zámek najdeme ve Wernigerode; přejezd na ubytování

2.den: Lüneburg s řadou středověkých památek se zvlněnými cihlovými liniemi; Lüneburská vřesoviště porostlá kvetoucím vřesem a porosty jalovců; město Brémy se středověkým centrem je dalším místem zapsaným na seznamu UNESCO; nocleh

3.den: z přístavu Cuxhaven se vydáme výletní lodí na ostrov Helgoland, který je vyhledávaným turistickým cílem. Pobyt strávíme procházkami  po vyhlídkách na červené útesy, návštěvou malebného městečka, v případě příznivého počasí možnost koupání na plážích s bílým pískem. Bezcelní zóna ostrova dává možnost levných nákupů. Odpoledne návrat na pevninu a cesta zpět

4.den: návrat ráno kolem 3. hodiny

Doprava: autobusem (WC, video, klima, občerstvení)

Ubytování a stravování:  2x hotel se snídaní

Termín: 2. – 5. 9. 2022          Cena: 5.190,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 1.200,- Kč
V základní ceně: doprava, průvodce, 2x ubytování v hotelu, 2x snídaně, služby CK, pojištění proti úpadku  CK
Nezahrnuje cenu trajektu cca. 60 Eur (nebyla upřesněna v době vydání nabídky)

V zájezdu již nejsou další volná místa.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

Termín zájezdu Za poznáním Lužice byl změněn na 24.-25.9.2022.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).