Tento jednodenní zájezd nás nejprve zavede do křehkého světa světoznámého míšeňského porcelánu. Přímo v Míšni navštívíme manufakturu, kde pronikneme do tajů výroby míšeňského porcelánu s českým výkladem. Potom si prohlédneme centrum města s rozsáhlým opevněným komplexem Albrechtsburg na návrší s dómem a zámkem velkého kurfiřta.

Krátkým přejezdem se dostaneme k baroknímu zámku Moritzbug přezdívanému jako „perla saského baroka“ s prohlídkou v češtině. U nás se zámek proslavil tím, že zde byla natáčena pohádka Tři oříšky pro Popelku. První lovecký zámeček zde stál v bažinaté oblasti. Ta byla později vysušena a byl postaven současný vodní zámek včetně parkově upravených zahrad s jezery.

Doprava:  autobusem (WC, video, klimatizace, …) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty

Termín: sobota  31. 3. 2018    Cena: 950,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čeká vás víkend v nejromantičtější oblasti Německa. Pohádková krajina vinic, středověkých hradů, malebných městeček a významná městská centra v údolí řeky Rýn, které je zapsáno v kulturním dědictví UNESCO.

Program:
1.den: odjezd po půlnoci; jedno z nejstarších německých měst Kolín nad Rýnem hrálo významnou úlohu ve středověku a pyšní se románskými i gotickými stavbami včetně slavného kolínského dómu; Bonn – hl. město Německa do r. 1991; „Německý roh“ na soutoku Mosely a Rýna s prohlídkou centra města Koblenz; ubytování v hotelu malé obce Stolzenfels na břehu Rýna

2.den: snídaně; průjezd romantickým údolím Rýna; zastávka na známé vyhlídce Loreley; zastavení v romantickém městečku Bacharach s unikátní směsicí historických budov a hradbami; zakončení programu návštěvou Mainz – hlavního města spolkové země Porýní-Falc; odjezd domů s příjezdem do půlnoci

Doprava: lux. busem (WC,video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování:  1 x hotel, dvojlůžkové pokoje se snídaní

Termín: 13. – 14. 10. 2018      Cena: 3.490,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 560,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování, průvodce, služby CK vč. DPH, zák. poj. proti úpadku CK.

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Předkládáme Vám menu, ve kterém jsme jako ingredience použili to nejlepší z Bavorska.

Program:
1.den: ráno odjezd; návštěva nádherného rokokového kostela Wieskirche (UNESCO); pohádkový zámek Neuschwanstein  nad  divokou   soutěskou údolí  říčky Pollak v  Bavorských Alpách, ale i nádherná příroda přitahuje každoročně zástupy návštěvníků; přejezd Rakouskem s pěknými výhledy na Alpy do oblasti Garmisch-Partenkirchen; nocleh

2.den: cesta na nejvyšší německou horu – Zugspitze, kde podnikneme okružní jízdu. Zubačkou do výšky 2 600 m n.m. k ledovci Schneefermer. Dále ledovcovou dráhou na vrchol Zugspitze 2 962 m n.m. s dechberoucími výhledy na 400 vrcholů 4 zemí (Německa, Itálie, Rakouska a Švýcarska). Nalezneme zde restauraci Gipfelalm s nejvýše položenou zahradní pivnicí v Německu, suvenýry, Panorama-Lounge s bistrem, výstavu o Zugspitze, atd. Další lanovkou (nová od r. 2017) zpět do údolí k jezeru Eibsee 1 000 m n.m.; přejedeme k fascinující soutěsce Parnachklamm s nenáročnou pěší procházkou; návštěva benediktinského kláštera  Ettal; příjezd domů do půlnoci

Doprava: lux. busem (WC, DVD, klimatizace,…) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování: 1x hotel, 2lůžkové pokoje se snídaní

Termín: 1. – 2. 9. 2018         Cena: 2.790,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  680,- Kč

Základní cena zahrnuje:
dopravu, 1x ubytování se snídaní, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje: pobytový poplatek 2 €, okružní jízdu na Zugspitze a vstupy
Zájem o okružní jízdu na Zugspitze a vstup do zámku Neuschwanstein nutno označit v Cestovní smlouvě.

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vydáme se nádhernou oblastí Schwarzwaldu (Černého lesa), abychom se pohladili po duši krásnými scenériemi kopců a vesniček, výhledem z nejvyššího vrcholu pohoří, obdivovali kraj kukačkových hodin a namlsali se zdejšími dobrotami – schwarzwaldskou šunkou a proslulým třešňovým dortem.

Program:
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách; nejprve se podíváme k prameni řeky Dunaj ve městě Donauschingen; lanovkou vyjedeme na nejvyšší vrchol Schwarzwaldu Feldberg s nádherným výhledem do krajiny Černého lesa a muzeem schwarzwaldské šunky; den zakončíme prohlídkou města Freiburg, které je branou do Černého lesa a uvidíme zde malebné starobylé ulice, monumentální Dóm, domy různých epoch od gotiky po rokoko a také síť povrchových kanálů, tzv. Bächle; nocleh

2.den: navštívíme pozoruhodný skanzen u města Gutach; klimatické lázně Triberg leží na tzv. stezce šunky, místo vzniku slavného třešňového dortu a uvidíme zde také nejvyšší německý kaskádovitý vodopád (163 m); Schonach je hlavním městem kukačkových hodin a nalezneme tu hned dvoje největší kukačky na světě (3,6 x 3,1 m); návrat domů do půlnoci

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování: 1x v hotelu se snídaní

Termín: 12. – 13. 5. 2018       Cena: 3.390,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 790,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu 1,50 €  (platí se na místě)

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednodenní zájezd je určen pro malé i velké, pro děti, rodiče, babičky i dědečky, prostě pro všechny věkové kategorie, a je rovněž vhodným tipem pro různé organizace, které by chtěly pro své zaměstnance a jejich děti uskutečnit pěkný výlet.

Námětem zájezdu je celodenní návštěva Legolandu v Günzburgu. V parku o rozloze 140 ha čeká na návštěvníky  6 sekcí s více než 40 atrakcemi. Namátkou můžeme jmenovat např. Miniland s miniaturami známých míst v Evropě, projížďka na vodě, testování aut na testovací dráze, programování robotů, jízda na vlnách,  cesta na kanoi deštným pralesem končící sjetím 12 m vysokého vodopádu, jeepsafari, prostory pro vlastní tvorbu z LEGA, DUPLO LAND pro děti od 2 let, 65 m vysoká otáčivá rozhledna Legotop, projížďka po dračí dráze hradem a dračí jeskyní, Lego autoškola, rýžování zlata, procházka továrnou na Lego, 4D kino a hodně dalších atrakcí, které jsou stále doplňovány. Všechny atrakce parku jsou zahrnuty v ceně vstupného.

Termín:  sobota 12. 5.  2018

Cena: 1.790,- Kč       děti do 15 let:  1.590,- Kč

Cena obsahuje: dopravu lux. busem,  průvodce, celodenní vstupné do Legolandu, služby CK,  pojištění proti úpadku CK.

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přijměte pozvání do oblasti na pomezí České republiky, Polska a Německa, která se při toku řeky Sprévy rozděluje na Horní a Dolní Lužici.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; čeká nás nezapomenutelný zážitek z projížďky na pramici překrásnou přírodou Sprévaldského lesa s nekonečnou řadou malých restaurací servírujících jídla přímo z hráze; v Bad Muskau navštívíme největší a nejkrásnější přírodní park v anglickém stylu ve střední Evropě (UNESCO); Budyšín (Bautzen) vyniká malebnou polohou na vysoké skále nad údolím Sprévy a krásně zrekonstruovaným historickým centrem; nocleh

2.den: staré soukenické město Zhořelec (Görlitz) Vás uchvátí řadou jedinečných architektonických skvostů; po prohlídce Žitavy (Zittau) s kostelem Svatého kříže a Velkým žitavským postním plátnem se projedeme žitavskou úzkorozchodnou železnicí do lázeňského městečka Oyibin s dominantní pískovcovou skálou a hradem historicky spjatým s působením Karla IV.; večer příjezd domů

Termín:  15. – 16. 9. 2018         Cena: 2.790,- Kč

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování: hotel, 2lůžk. pokoje se snídaní

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  490,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, ubytování, snídani,  služby CK,  pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Samotná středověká města Schwerin, Rostock nebo Stralsund s úchvatnými architektonickými památkami jsou už sama o sobě dostatečným důvodem k návštěvě. Když k tomu přidáme ještě monumentální cisterciácký klášter v Bad Doberanu a hlavně nádherné pobřeží Baltského moře s úžasnými útesy na ostrově Rujana, je rozhodnuto.

Program:
1.den: odjezd v brzkých hodinách; malebné město Neubrandenburg obklopené takřka nedotčenými hradbami s věžemi, hrázděnými domy a branami; přejezd na nejrozmanitější německý ostrov Rujana s procházkou k majáku a strmým křídovým útesům na Cap Arkona; pozoruhodné hanzovní město Stralsund jehož historické centrum s množstvím cihlových gotických staveb je na seznamu UNESCO; ubytování

2.den: nejvýznamnější přístav na Baltu – Rostock s domy ze 17 stol.; projížďka Kühlungsborn neboli historickou železnicí zvanou „Molli“ s parní lokomotivou do  Bad Doberanu s fascinujícím cisterciáckým klášterem; kouzelné město Schwerin s pohádkovým zámkem na břehu jezera; v podvečer odjezd domů s příjezdem kolem půlnoci

Doprava: lux.bus (WC, video, klima, občerstvení…)

Ubytování a stravování: 1x hotel včetně snídaně

Termín: 7. – 8. 4. 2018            Cena: 3.490,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, ubytování, snídaně, služby CK, pojištění proti úpadku  CK
Příplatek na jednolůžkový pokoj:   400,- Kč

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednodenní výlet do technického muzea v německém Speyeru (nachází se nedaleko sesterského muzea v Sinsheimu). Muzeum je unikátní tím, že na velké ploše můžete spatřit sbírky od letadel, přes automobilové veterány, lokomotivy, požární vozidla, motocykly až po lodě, nebo hudební automaty. Je zde řada velmi lákavých exponátů jako např. letoun Boeing 747 Jumbo, ponorka německého námořnictva U-Boot 9, hausbót hudební skupiny Kelly Family, přepravní letoun Antonov AN 22 nebo ruský raketoplán BURAN. Velmi atraktivní a jedinečné je také IMAX Kino, kde můžete shlédnout 3D film a díky rozměrům plátna se nechat vtáhnout do děje.

Doprava:  lux. busem

Termín:    sobota  24. 3. 2018    

Ceny:       dospělí              1.890,- Kč          
                děti 5 – 14 let   1.690,- Kč
                děti do 4 let      1.390,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, vstupenku včetně 3D kina, pojištění proti úpadku CK

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jedná se o poznávací zájezd s pestrou náplní programu – rozmanité krajiny, městečka s hrázděnými domky, barevná vřesoviště, ostrov Helgoland a jeho fascinující pobřeží v Severním moři.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; projížďka pohořím Harz s neobvyklými skalními útvary; město Harzgerode s hrázděnými domy a zámkem ze 16. stol.; okouzlující městečko Qedlinburg zapsané na seznamu UNESCO; lanovka na skalní plošinu Hexentanzenplatz – výletní místo a rejdiště čarodějnic; křivolaké uličky, hrázděné domy a pohádkový zámek najdeme ve Wernigerode; přejezd na ubytování

2.den: Lüneburg s řadou středověkých památek se zvlněnými cihlovými liniemi; Lüneburská vřesoviště porostlá kvetoucím vřesem a porosty jalovců; město Brémy se středověkým centrem je dalším místem zapsaným na seznamu UNESCO; nocleh

3.den: z přístavu Cuxhaven se vydáme výletní lodí na ostrov Helgoland, který je vyhledávaným turistickým cílem. Pobyt strávíme procházkami po vyhlídkách na červené útesy, návštěvou malebného městečka, v případě příznivého počasí možnost koupání na plážích s bílým pískem. Bezcelní zóna ostrova dává možnost levných nákupů. Odpoledne návrat na pevninu a cesta zpět

4.den: návrat ráno kolem 3. hodiny

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení)

Ubytování a stravování:  2x hotel se snídaní

Termín: 28. 9 – 1. 10. 2018      Cena: 4.890,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 950,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zájezd je zaměřen na zajímavá místa německé i švýcarské strany Bodamského jezera.

Program:
1.den: odjezd po půlnoci; historické centrum Lindau; malebné městečko Wasserburg na poloostrově s hradem a výhledem na rakouské, lichtenštejnské a švýcarské hory; překrásné barokní městečko Meersburk s úzkými uličkami a zámkem na skalním útesu; trajektem přeplujeme Bodamské jezero a navštívíme květinový ostrov Mainau s krásnou květinovou a parkovou úpravou, skleníky, motýlím domem, …; nocleh

2.den: snídaně; procházka starým centrem města Schaffhausen, kde dlážděné ulice vroubí gotické, renesanční, barokní i rokokové domy; kolem malebného hradu Laufen se dostaneme do bezprostřední blízkosti fascinujících největších evropských vodopádů na řece Rýn; malebné a historické městečko Stein am Rhein s freskovými fasádami budov; prohlídkou památek v Kostnici si připomeneme i naše dějiny spojené s postavou Mistra Jana Husa; večer odjezd s příjezdem domů po půlnoci

Doprava: lux. bus. (WC, klimatizace, video, …) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování: 1x v hotelu se  snídaní

Termín :  7. – 8. 4. 2018          Cena : 3.450,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj  500,- Kč.

Cena zahrnuje:  dopravu, 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, trajekt po jezeře, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tato jihozápadní část Německa je kolébkou velkých dynastií, jež sehrály důležitou roli v dějinách i kultuře Německa a z nichž vzešli králové a císařové nejvelkolepější epochy německého středověku.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; výbuch střelného prachu proměnil hrad Wertheim v romantickou zříceninu s panoramatickým výhledem na hrázděné domy města; nádherné historické budovy z různých období charakterizují město Schwäbisch Hall na řece Kocher; krásné město Esslingen na řece Neckar proslulo šumivým vínem a v křivolakých uličkách objevíte mnoho zajímavostí, jako např. unikátní most Innere Brücke s kaplí;

2.den: zámecký komplex Ludwigsburg, který je přezdíván „švábské Versailles“, se rozkládá v srdci města a obklopují jej zahrady rozdělené do různých částí (francouzská, barokní, pohádková, ovocná) s dalšími stavbami.  Druhou zastávkou bude klášter Maulbronn – nejzachovalejší ukázka středověké architektury v Evropě s obrannými hradbami, věžemi a věžovou bránou.  Jedno z nejkrásnějších německých měst – Heidelberg leží na řece Neckar, kterou překlenuje impozantní Starý most. V Heidelbergu sídlí nejstarší německá univerzita a po staletí byl rušným a významným kulturním střediskem.

Doprava: lux.bus (WC, video, klimatizace,…) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování: 1x hotel se snídaní

Termín: 28. – 29. 9. 2018            Cena: 3.290,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:   800,- Kč
Cena zahrnuje:  dopravu, 1x ubytování, 1x snídani, průvodce, služby CK,  pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chtěli bychom Vám ukázat nádhernou předvánoční atmosféru, kdy ze všech koutů ulic a náměstíček dýchá pohoda starobylých tržišť s výhradně vánočním zbožím, voní spousta dobrot, svítí miliony světel a line se vánoční hudba.

Výlet jsme rozdělili do dvou dnů a pro náš program jsme vybrali historická města německého Podunají – Regensburg, Straubing a Passau, která jsou svými vánočními trhy pověstná.

Program:
1.den:  odjezd kolem 8 hodiny,   prohlédneme si  historická centra měst Regensburg a Passau, která jsou pověstná neodolatelnou vánoční atmosférou adventních trhů; ubytování v hotelu

2.den:  po snídani strávíme půl dne odpočinkem v lázních Europatherme v  Bad Füssingu. Areál poskytuje celoročně odpočinek a relaxaci pro všechny věkové kategorie. K dispozici je soustava 5 krytých a 10 otevřených bazénů s termální vodou 15o-42oC, masážní trysky, perličkové koupele, vodní proudy, atd.; při cestě domů se ještě zastavíme na vánočních trzích ve Straubingu, které jsou možná rozsahem trochu menší, ale o to idyličtější; návrat domů kolem 20. hodiny

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení, …)

Ubytování:  a stravování:  hotel se snídaní

Termín:  1. – 2. 12. 2018      Cena: 2.390,-  Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování, 1x snídani, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Příplatek na jednolůžkový pokoj: 390,- Kč

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU PRACOVNÍ DOBY NAŠÍ PROVOZOVNY:
V letním období z provozních důvodů otevřeno pouze ve středu
10:00-12:00 13:30-16:30
V případě potřeby využijte spojení uvedené v rubrice kontakty.
--------------------------------

MImořádně jsme zařadili do programu zájezd na muzikál Čas růží v termínu 11.11.2018. Bližší informace v rubrice aktuality.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).