Jak si objednat zájezd?

Přihlásit k zájezdu se můžete
* osobně v naší provozovně v Aši, Hlavní 108
* písemně na adrese CK Aš-tour, Hlavní 108, 352 01 Aš
* telefonicky na tel čísle: 720 040 985
* E-mail: as.tour@post.cz
U každého zájezdu se kliknutím na „Objednat zájezd“ dostanete na uvedené kontakty.

Na základě Vašeho požadavku o rezervaci míst v zájezdu Vám zašleme závaznou  smlouvu o zájezdu. Po vyplnění zašlete originál smlouvy co nejdříve zpět, aby Vaše platba mohla být správně přiřazena a zaevidována.

Platební podmínky:

  1. při odeslání cestovní smlouvy 10 % ceny zájezdu
  2. dva měsíce před odjezdem  50 % ceny zájezdu
  3. jeden měsíc před odjezdem  100 % ceny zájezdu

Termíny pro platby záloh případně celé částky se řídí podle toho, jak dlouho před zájezdem je přihláška uplatněna.

Provedení platby:

  1. v hotovosti v našem  prodejním místě
  2. složením hotovosti nebo bankovním převodem na číslo našeho účtu, které je společně s přiděleným variabilním symbolem (slouží pro identifikaci došlé platby) uvedeno v cestovní smlouvě.

Všeobecné podmínky k cestovní smlouvě CK Mgr. Vladimíra Divišová – Aš tour

Odjezdy
Zájezdy jsou vypravovány z těchto míst:
Aš – Poštovní náměstí ( u Penny Marketu )
Františkovy Lázně – autobusová zastávka v Sadech
Cheb – u nádraží ČD
Další místa dle trasy a dispozic k zájezdu.

Stornovací poplatky
Zrušení Cestovní smlouvy je nutno provést PÍSEMNĚ, přičemž rozhodující je datum podacího razítka nebo doručení mailové zprávy či faxu.
Stornovací poplatky z ceny zájezdu:
a) při zrušení účasti déle než 60 dnů před odjezdem storno ve výši 10 %
b) v době 59 až 40 dnů před odjezdem storno 30 %
c) v době 39 až 20 dnů před odjezdem storno 60 %
d) v době 19 až 4 dny před odjezdem storno 80 %
e) v době kratší než 4 dny až 24 hodin před odjezdem storno 90 %
d) v době kratší než 24 hodin před odjezdem storno v plné výši ceny zájezdu
Nebude-li zrušení provedeno PÍSEMNĚ, je zrušení neplatné a platba se nevrací. Při nedodržení platebních podmínek uvedených v Cestovní smlouvě má CK právo na zrušení smlouvy bez vrácení zaplacených záloh ke dni zrušení.

Zrušení zájezdu cestovní kanceláří
Cestovní kancelář může zrušit zájezd v případě, kdy situace v cílové oblasti nedovoluje její návštěvu ( přírodní katastrofy, bezpečnostní situace v navštívené oblasti,  epidemie, apod. ).
Nejpozději 21 dnů před odjezdem  může cestovní kancelář rozhodnout o zrušení zájezdu z důvodu jeho naplnění méně než 30 účastníky.
V těchto případech má účastník nárok na vrácení zaplacené částky.

Změna ceny zájezdu
V případě, že bude cestovní kancelář nucena z vážných a neovlivnitelných důvodů zvýšit cenu zájezdu ( zvýšení cen vstupů pro tvorbu ceny zájezdu – kurzy valut, ceny pohonných hmot a  ubytování, …), je povinna toto zákazníkům oznámit. Jestliže se cena zvýší o více než 10%, má zákazník právo od účasti odstoupit, ale musí to ve stanoveném termínu po obdržení změny oznámit. V tom případě má nárok na vrácení celé zaplacené částky.

Pojištění
Vzhledem k tomu, že řada klientů má  možnost výhodnějšího individuálního pojištění pro cesty a pobyt u různých pojišťoven, nejsou zájezdy kolektivně pojišťovány. Důležité je, aby pojištění zahrnovalo tzv. asistenční službu, která je klientovi nápomocna při řešení problémů s lékařským ošetřením v zahraničí. Před odjezdem se u pojišťovny informujte na postupu pro řešení situace s asistenční službou.
Zájemci mají možnost uzavření pojištění na cesty včetně asistenční služby  prostřednictvím naší cestovní kanceláře u Pojišťovny ČSOB. K uzavření pojištění je nutná osobní návštěva v naší kanceláři s rodnými čísly pojišťovaných osob nejpozději dva pracovní dny před odjezdem. Bližší informace o ceně,  obsahu pojistného a výši pojistného plnění Vám na požádání rádi sdělíme.

Přímo u některé z pojišťoven může klient uzavřít pojištění na  případné STORNOVACÍ POPLATKY, pokud by musel z vážných důvodů zrušit účast v zakoupeném zájezdu. Toto pojištění je nutno uhradit  nejpozději s doplatkem ceny zájezdu a 1 měsíc před zájezdem. U jednotlivých pojišťoven se mohou pravidla pro zaplacení pojištění stornovacích poplatků lišit.

Reklamace
Nároky na stížnosti a reklamace je vhodné uplatnit během zájezdu. Nejpozději může tak zákazník učinit do 3 měsíců po uskutečnění zájezdu.

Zákonné pojištění CK
Mgr. Vladimíra Divišová – Cestovní kancelář Aš tour je pojištěna u ERV Evropské pojišťovny dle zákona č. 159/1999 Sb. na záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.