Zájezdy pro kolektivy na míru

Pro kolektivy zajišťujeme  a připravujeme zájezdy tvořené podle požadavků odběratele. Hlediska mohou být různá – termín, délka zájezdu, požadované ubytování, stravovací služby, téma zájezdu, požadovaná oblast, cena, atd. Nejdůležitějším aspektem je termín zájezdu, který je potřeba včas zajistit.

Při sestavování zájezdu poradíme a využijeme zkušeností čerpajících z naší dlouholeté činnosti.

Inspirací pro kolektivy při výběru zájezdu může být také nabídka v našem katalogu. Uvedené zájezdy je možno převzít ve stejném provedení, případně je přizpůsobit dalším požadavkům.

Od 1. 1. 2020 neposkytujeme vlastní autobusovou dopravu.