Cestovní kancelář pracuje na základě živnostenského listu Č.j. 12/025913/OŽÚ vydaného Městským úřadem v Aši, odbor obecní živnostenský úřad, Kamenná 52, 352 01 Aš

Cestovní kancelář  má dle zákona 159/1999 uzavřenu pojistnou smlouvu u Pojišťovny Union na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře .

Garanční list pojištění proti úpadku CK