Přijměte pozvání do oblasti na pomezí České republiky, Polska a Německa, která se při toku řeky Sprévy rozděluje na Horní a Dolní Lužici.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; čeká nás nezapomenutelný zážitek z projížďky na pramici překrásnou přírodou Sprévaldského lesa s nekonečnou řadou malých restaurací servírujících jídla přímo z hráze; v Bad Muskau navštívíme největší a nejkrásnější přírodní park v anglickém stylu ve střední Evropě (UNESCO); Budyšín (Bautzen) vyniká malebnou polohou na vysoké skále nad údolím Sprévy a krásně zrekonstruovaným historickým centrem; nocleh

2.den: staré soukenické město Zhořelec (Görlitz) Vás uchvátí řadou jedinečných architektonických skvostů; po prohlídce Žitavy (Zittau) s kostelem Svatého kříže a Velkým žitavským postním plátnem se projedeme žitavskou úzkorozchodnou železnicí do lázeňského městečka Oybin s dominantní pískovcovou skálou a hradem historicky spjatým s působením Karla IV.; večer příjezd domů

Termín:  24. – 25. 9. 2022                  Cena: 3.290,- Kč

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování: hotel, 2lůžk. pokoje se snídaní

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, ubytování, snídani,  služby CK, pojištění proti úpadku CK

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  600,- Kč

V zájezdu již nejsou další volná místa.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stálý zájem o návštěvu jednoho z nejkrásnějších měst na světě nás opět vede k  zařazení tohoto oblíbeného a mnohokrát vyzkoušeného zájezdu do  našeho programu. Mnozí z těch, kteří Paříž navštívili, se sem opět vrací, aby si znovu připomněli neodolatelnou atmosféru města a přitom zaměřili svou pozornost na další detailnější pohledy. Ti, kteří přijedou do Paříže poprvé, budou překvapeni nádherou starobylých památek i pompézností moderní architektury.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: 1. část prohlídky Paříže, večer ubytování

3.den: 2. část prohlídky, večerní projížďka městem, návrat na hotel

4.den: 3. část prohlídky, v podvečer odjezd

5.den: příjezd domů v ranních hodinách

V průběhu zájezdu uvidíte všechna významná a turisticky zajímavá místa v Paříži. Z těch nejvýznačnějších můžeme jmenovat např. Eiffellovu věž, Vítězný oblouk, Pantheon, Notre Dame, Montmartre, Pigalle, palác Pompidou, Versailles, atd. V případě dostatečného počtu zájemců bude možno využít skupinové slevy na projížďku lodí po Seině. Počítáme také s časem pro osobní volno.

Doprava: autobusem (WC, video, klimatizace, možnosti občerstvení v průběhu cesty, …)

Ubytování a stravování:  2x v hotelu se snídaní

Termín:  29.9. – 3.10.2022     Cena:  5.890,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:    1.400,- Kč

Cena obsahuje: dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu 4 € (platí se na místě).

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z mnoha množných zajímavostí nejjižnější oblasti Rakouska jsme sestavili  tento program :

1.den: odjezd o půlnoci;  jeden ze zdejších symbolů a předloha pro hrad  animované verze Sněhurky od Walta Disneye – pevnost Hochosterwitz  trůnící na skále ve výšce 160 m.;  Klagenfurt – hl. město Korutan na břehu jezera Worthersee; „cestu kolem světa“ absolvujete v parku Minimundus, kde je 140 nejznámějších staveb světa v měřítku 1:25 doplněných funkčními modely lodí, vlaků a interaktivní zábavné centrum včetně 4D kina; fascinující výhled na jezero a Alpy se Vám otevře z unikátní vyhlídkové věže na vrcholu Pyramidenkogel (dolu můžete obrovským tobogánem);  nocleh

2.den: snídaně; z mestečka Annenheim na břehu jezera Osiacher See podnikneme výlet lanovkou na vrchol Gerlitzen do výšky 1.911 m.n.m.; mezi skalními stěnami projdeme nenáročnou, ale krásnou soutěskou  Raggaschlucht s mnoha vodopády;  objevíme úžasné přírodní scenérie  v údolí Malta proslulého jako „údolí padající vody“; vysokohorskou silnicí dojedeme k unikátní přehradě Kölnbrein (1.933 m.n.m.) s krásnými výhledy na ledovce pokrývající  masivy Vysokých Taur (možnost krátké vycházky); příjezd domů kolem 22. hodiny

Doprava: autobusem (WC, video, klima, občerstvení )

Ubytování:  1x hotel se snídaní

Termín :  17. – 18. 9. 2022          Cena:  3.950,-  Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x ubytování, bufetovou snídani, průvodce, služby CK včetně DPH, zák.poj. proti úpadku CK
Příplatek na jenolůžkový pokoj + 750,- Kč
Cena neobsahuje pobytový poplatek 2 € – platba při ubytování.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jedná se o poznávací zájezd s pestrou náplní programu – rozmanité krajiny, městečka s hrázděnými domky, barevná vřesoviště,  ostrov Helgoland a jeho fascinující pobřeží v Severním moři.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; projížďka pohořím Harz s neobvyklými skalními útvary; město Harzgerode s hrázděnými domy a zámkem ze 16. stol.; okouzlující městečko Qedlinburg zapsané na seznamu UNESCO; lanovka na skalní plošinu Hexentanzenplatz – výletní místo a rejdiště čarodějnic; křivolaké uličky, hrázděné domy a pohádkový zámek najdeme ve Wernigerode; přejezd na ubytování

2.den: Lüneburg s řadou středověkých památek se zvlněnými cihlovými liniemi; Lüneburská vřesoviště porostlá kvetoucím vřesem a porosty jalovců; město Brémy se středověkým centrem je dalším místem zapsaným na seznamu UNESCO; nocleh

3.den: z přístavu Cuxhaven se vydáme výletní lodí na ostrov Helgoland, který je vyhledávaným turistickým cílem. Pobyt strávíme procházkami  po vyhlídkách na červené útesy, návštěvou malebného městečka, v případě příznivého počasí možnost koupání na plážích s bílým pískem. Bezcelní zóna ostrova dává možnost levných nákupů. Odpoledne návrat na pevninu a cesta zpět

4.den: návrat ráno kolem 3. hodiny

Doprava: autobusem (WC, video, klima, občerstvení)

Ubytování a stravování:  2x hotel se snídaní

Termín: 2. – 5. 9. 2022          Cena: 5.190,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 1.200,- Kč
V základní ceně: doprava, průvodce, 2x ubytování v hotelu, 2x snídaně, služby CK, pojištění proti úpadku  CK
Nezahrnuje cenu trajektu cca. 60 Eur (nebyla upřesněna v době vydání nabídky)

V zájezdu již nejsou další volná místa.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

Termín zájezdu Za poznáním Lužice byl změněn na 24.-25.9.2022.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).