Tento jednodenní zájezd nás nejprve zavede do křehkého světa světoznámého míšeňského porcelánu. Přímo v Míšni navštívíme manufakturu, kde pronikneme do tajů výroby míšeňského porcelánu s českým výkladem. Potom si prohlédneme centrum města s rozsáhlým opevněným komplexem Albrechtsburg na návrší s dómem a zámkem velkého kurfiřta.

Krátkým přejezdem se dostaneme k baroknímu zámku Moritzbug přezdívaného jako „perla saského baroka“ s prohlídkou v češtině. U nás se zámek proslavil tím, že zde byla natáčena pohádka Tři oříšky pro Popelku. První lovecký zámeček zde stál v bažinaté oblasti. Ta byla později vysušena a postaven současný vodní zámek včetně parkově upravených zahrady s jezery.

Doprava: autobusem (WC, DVD, klimatizace,…) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty

Termín: 21. 9. 2019      Cena: 980,- Kč  

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, služby CK, zák. pojištění proti úpadku CK

Poslední 1 místo.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Návštěvu Říma jsme spojili s  oblastí Lazio, která bývá často opomíjena přesto, že se zde nachází řada zajímavých místa. Přesvědčíte se, že naši předci měli vysoké umělecké cítění, vynikající znalosti různých vědeckých oborů a obdivuhodné architektonické schopnosti.

1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: den věnujeme oblasti Lazio; v parku Sacro Bosco najdeme pokřivené budovy, obrovské kamenné bytosti a alegorické nestvůry; Villa Lante má jedinečné renesanční zahrady s fontánami; mistrovská architektura a historické jádro mezi hradbami města Viterbo; nejkrásnějším z měst na břehu sopečného jezera Bracciano je středověká Anguillara; nocleh

3.den: si prohlédneme poklady Vatikánu. Budete obdivovat sbírky vatikánských muzeí, výzdobu Sixtinské kaple, ohromující rozlehlost baziliky sv. Petra i výstup na kopuli s nádherným výhledem po celém Římě a do zahrad Vatikánu; Ostia Antica obsahuje rozsáhlé pozůstatky přístavního města z počátků 1. tisíciletí n.l.;

4.den: „věčné město“ Řím – jedno z nejstarších měst Evropy založené před více než 2700 lety. Středisko římské a později i katolické říše mělo nesmírný vliv na svět. Mnoho evropských jazyků má kořeny v latině, politické a právní systémy vznikly podle římského vzoru, stavitelé ve světě využívají techniky zdokonalené v antickém Římě. Mnoho památek můžeme shlédnou i dnes.

5.den: příjezd v ranních hodinách

Doprava: lux. bus (WC, DVD, klima, občerstvení, …)

Ubytování a strava:  2x v hotelu, polopenze

Termín: 26. – 30. 9. 2019     Cena: 6.790,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj    + 1.300,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x polo penzi, průvodce, služby CK, zák. poj. proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu celkem 4 € (platí se na místě).

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nabízíme Vám dva pohledy na švýcarskou krajinu. Jeden na poklidná údolí, jezera a upravená městečka v okolí Neuchatel, druhý na vodopády a dechberoucí skalní velikány v oblasti Interlaken s výletem na Jungfrau.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: v oblasti Interlakenu podnikneme výlet ozubenou horskou dráhou na Kleine Scheidegg (2061 m)  a dále na „vrchol Evropy“Jungfrau (4148 m), kde naleznete restaurace, poštu, ledovcové sousoší a hlavně úchvatný výhled na další alpské velikány; pro milovníky turistiky je v údolí řada možností pro vycházku, výlet jinou lanovkou nebo návštěvu ledovcové soutěsky; světový unikát – velké skalní vodopády Trümelbach přístupné proskleným výtahem uvnitř skály v „údolí 76 vodopádů“; ve městě  Murten rozkládajícím se na vých. břehu Murtenského jezera najdeme hradby a domy z 12. – 16. stol.;  přejezd na ubytování

3.den: La Chaux de Fonds je mezinárodním centrem výroby hodin s interaktivním muzeem, kde uvidíte více než 3000 exponátů historie měření času od prehistorie do dnešních dnů a 15 tun vážící zvonkohru; alpská vyhlídka ze slavného vrcholu Telede-ran; univerzitní město Neuchatel s citadelou vyniká výrobou vína;  Lac Neuchatel je třetí největší švýcarské jezero; v hlubokém kaňonu kolem poustevny vyrostlo rozkošné středověké městečko St.Urasanne obehnané hradbami a opevněnými branami; odjezd domů s příjezdem po půlnoci

Doprava: lux. bus (WC, klimatizace, video,…) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování:  hotel, 2lůžkojvé pokoje, snídaně se snídaní

Termín:  13. – 16. 9. 2019         Cena:  4.290,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj   + 650,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, průvodce, služby CK, zák. pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje pobytovou taxu celkem 2€ (platí se na místě)

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zájezd do oblasti na rozhraní Švýcarska a Itálie s dech- beroucími pohledy na jezera obklopená horskými masivy, horské vesničky a lázeňská střediska, která nenechají Vaše kamery a foťáky  odpočinout.

Program:
1.den: odjezd před půlnocí

2.den: příjezd do Švýcarska, cesta údolím Rýna přes Chur, slavnou roklí Via Mala do středověkého města  Bellinzona (hl. město kantonu Ticcino); horské, velmi fotogenické údolí Verzasco (starobylé vesničky s kamennými domy); unikátní klenutý most nad smaragdovou vodou v Lavertezzu; město parků, promenád a zahrad  Lugano s výjezdem lanovkou na Monte Bré (933 m) a ohromujícím výhledem na Alpy a jezero Lugano;  ubytování s polopenzí

3.den: návštěva parku Švýcarsko v miniaturách Melide; výlet lodí po jezeře Maggiore ze švýcarského módního letoviska Ascona do italského letoviska Luino se středomořskou atmosférou; zpět na ubytování

4.den: cesta se zastávkami podél jezer Como a Mezzola do švýcarského kantonu Graubünden, výjezd do atraktivního horského průsmyku Maloja (1815 m) se zastávkou u vodopádu Borgonuovo a roklí rozděleném městě Chiavenna; lázeňské středisko Svatý Mořic; poté průjezd další úchvatnou cestou do průsmyku Flüela (2383 m) a přejezd zpět domů s příjezdem po půlnoci.

Doprava: lux. busem (WC, klimatizace, video,…)

Ubytování a strava:  2x v hotelu s polopenzí

Termín: 5. – 9. 9. 2019       Cena: 6.490,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj   1.000,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu,  průvodce, 2x ubytování, 2x polopenzi, služby CK, zák. poj. proti úpadku CK

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zájezd je zaměřen na přírodní zajímavosti doplněné fascinujícími výhledy na alpské velikány a procházkami v hezkém prostředí hor a jezer.

Program:
1.den: – odj. v nočních hodinách; Krimmelské vodopády se průtokem a výškou řadí k největším vodopádům Evropy; výjezd autobusem panoramatickou silnicí Grossglocknerstrasse na výšinu Franze Josefa s vyhlídkou na největší rakouský ledovec a nejvyšší horu Rakouska Grossglockner. Již samotný průjezd touto vysokohorskou silnicí, nejznámější v Evropě, je nevšedním zážitkem. Během jízdy se Vám naskytnou  nádherné výhledy do údolí a na 37 horských velikánů, jejichž výška přesahuje 3000 m; nocleh

2.den: – oblast Berchtesgadenu, která patří k nejkrásnějším regionům nejen v Německu, ale v celé Evropě. Po horské přístupové cestě vyjedeme na Kehlsteinhaus, tzv. „Orlí hnízdo“, Hitlerovu oblíbenou rezidenci; Königsee – nejvýše položené jezero v Německu, sevřené mezi sklaními masivy; návrat do ČR kolem 22. hodiny

Doprava: lux. bus (WC, video, klimatizace,..) s možnostmi občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a strava:  1x hotel (2-3lůžkové pokoje), bufetová snídaně

Termín:  31.8. – 1.9. 2019      Cena: 3.890,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj  + 590,- Kč
Cena obsahuje: dopravu, ubytování, snídani, průvodce, služby CK, zák. pojištění. proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu 1,10 € – platí se na místě

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vychutnejte si oblast rakouského Tyrolska s neporušenou přírodou ve třpytu horských jezer, alpských vrcholů, broušeného křišťálu a stříbrných dolů.

Program:
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách; prohlídka stříbrného dolu v obci Schwaz; návštěva světa kouzelných a třpytivých kamínků Kristallwelten v muzeu firmy Swarovski s největším broušeným křišťálem na světě a křišťálovou zdí vysokou 11 m; návštěva olympijského areálu a skokanského můstku s prohlídkou historického centra města Innsbruck s krásnými barokními domy, císařským palácem Hofburg, dvorním kostelem a pěší zónou; ubytování hotel v Insbrucku

2.den: snídaně; historické městečko Rattenberg s romantickým hradem nad řekou Inn; městečko Söll s lanovkou na Höhe Salve a rozhledem 360° na panorama alpských vrcholů; program zakončíme návštěvou malebného města Kufstein, které si díky bohatství památek vysloužilo přezdívku „Perla Tyrolska“.  Nad městem se vypíná mohutná pevnost Josefsburg. Vede do ní výtah a ve věži jsou umístěny Varhany hrdinů – údajně největší venkovní varhany na světě.  Příjezd domů do půlnoci

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení…)

Ubytování a stravování:  1x  hotel, dvojlůžkové pokoje se snídaní

Termín: 21. – 22. 9. 2019                 Cena: 3.490,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  650,- Kč

Cena obsahuje: dopravu, 1x ubytování, 1x snídani, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje pobytovou taxu 1,50 €  (platí se na místě)

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vydáme se nádhernou oblastí Schwarzwaldu (Černého lesa), abychom se pohladili po duši krásnými scenériemi kopců a vesniček, výhledem z nejvyššího vrcholu pohoří, obdivovali kraj kukačkových hodin a namlsali se zdejšími dobrotami – schwarzwaldskou šunkou a proslulým třešňovým dortem.

Program:
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách; nejprve navštívíme  pozoruhodný skanzen u města Gutach; pokračovat budeme prohlídkou města Freiburg, které je branou do Černého lesa a uvidíme zde malebné starobylé ulice, monumentální Dóm, domy různých epoch od gotiky po rokoko a také síť povrchových kanálů, tzv. Bächle; krátká procházka k půvabnému horskému vodopádu u obce Todteau; ubytování v hotelu Löwen (bazén, sauna, solárium, WIFI)

2.den lanovkou vyjedeme na nejvyšší vrchol Schwarzwaldu Feldberg s nádherným výhledem do krajiny Černého lesa a muzeem schwarzwaldské šunky; klimatické lázně Triberg leží na tzv. stezce šunky, místo vzniku slavného třešňového dortu a uvidíme zde také nejvyšší německý kaskádovitý vodopád (163 m); Schonach je hlavním městem kukačkových hodin a nalezneme tu hned dvoje největší kukačky na světě (3,6 x 3,1 m); návrat domů do půlnoci

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování: 1x v hotelu Löwen (bazén, sauna, solárium, WIFI), snídaně

Termín: 7. – 8. 9. 2018       Cena: 3.490,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 590,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, služby CK, poj. proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu 2,50 €  (platí se na místě)

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jedná se o poznávací zájezd, jehož náplní je zajímavá a romantická příroda, barevná vřesoviště spolu s fascinujícími scenériemi ostrova Helgoland  v Severním moři.

Program:
1.den odjezd v brzkých ranních hodinách; Lüneburg s řadou středověkých památek se zvlněnými cihlovými liniemi; Lüneburská vřesoviště porostlá kvetoucím vřesem a porosty jalovců; město Brémy se středověkým centrem je místem zapsaným na seznamu UNESCO;  ubytování

2.den z přístavu Cuxhaven se vydáme výletní lodí na ostrov Helgoland, který je vyhledávaným turistickým cílem. Pobyt strávíme procházkami  po vyhlídkách na červené útesy, návštěvou malebného městečka, v případě příznivého počasí možnost koupání na plážích s bílým pískem. Bezcelní zóna ostrova dává možnost levných nákupů. Odpoledne návrat na pevninu a cesta zpět

3.den návrat ráno kolem 3. hodiny

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení)

Ubytování a stravování:  2x hotel se snídaní

Termín: 7.  – 9. 9. 2019     Cena: 4.290,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 750,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, služby CK, poj. proti úpadku CK

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

Od 26.9.2019 bude naše provozovna uzavřena do zahájení prodeje na novou sezónu 2020.
V případě potřeby využijte spojení uvedená v rubrice Kontakty.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).