Nabízíme krásné scenérie Julských Alp, pro které jsou příznačná hluboká údolí, divoké říční toky, ohromné šedobílé skalní stěny horských masívů, lázeňská a sportovní střediska.

Program:
1.den odjezd kolem půlnoci; ráno se projdeme 150 m hlubokou roklí Vintgar, která je významnou atrakcí v oblasti Bled; návštěva lázeňských oblastí u jezera Bled a Bohinj, kde Vás očaruje neporušená příroda a klid; vydáme se k vodopádům řeky Savice pramenící mohutným vodopádem; vyjedeme lanovkou k vrcholu Vogel (1600 m.n.m.) s nádhernou vyhlídkou na Julské Alpy; přejezd na ubytování s polopenzí

2.den budeme obdivovat Predjamský hrad, vyrůstající ze skalního masívu; navštívíme známý jeskynní systém v Postojné, kde projedeme podzemním vláčkem 4 km prohlídkovou trasu s 21 dómy a bohatou krápníkovou výzdobou; prohlídka starobylé části hlavního města Ljubljana; návrat na nocleh s polopenzí

3.den v městečku Škofja Loka na vás dýchne atmosféra starobylých uliček; přejedeme horský průsmyk Vršič (1611 m); vycházka k prameni řeky Soči vytékající ze skály; autobusem zdoláme horské sedlo Predel se zastávkou u stejnojmenného romantického jezera; příjezd do ČR po půlnoci

Doprava:  lux.busem (WC, video, klimatizace,možnosti občerstvení…)

Ubytování:  2 x hotel s polopenzí, 2lůžkové pokoje

Termín:  8. – 11. 9. 2017             Cena:  4.950,- Kč
( odj. ze ČT 7.9. na PÁ 8.9. ; příjezd po půlnoci z NE 10.9. na PO 11.9. )

Příplatek na jednolůžkový pokoj  750,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování, 2x polopenzi, průvodce, služby CK, zákonné pojištění proti úpadku CK

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pohádková příroda s nádhernými výhledy na údolí a štíty hor, středověká městečka, jezera, hrady,…  Trasa zájezdu nás povede oblastmi, které jsou „diamanty“ švýcarské a francouzské krajiny.

Program zájezdu :
1.den odjezd v pozdních večerních hodinách

2.den světový unikát – velké skalní vodopády Trümelbach přístupné proskleným výtahem uvnitř skály v „údolí 76 vodopádů“;  oblast Interlaken;  zubačka do sedla Kleine Scheidegg a dále tunelem vysekaným ve skále až na Jungfraujoch (3.454 m) s panoramatickým výhledem na Alpy a návštěva ledového paláce uvnitř ledovce Aletsch; přejezd na nocleh

3.den horské středisko Chamonix v Savojských Alpách s lanovkou na Aig du Midi (3842 m) a super vyhlídkami na Mont Blanc (4807 m) – nejvyšší horu Evropy; Annesy – kouzelné alpské městečko s malou středověkou čtvrtí protkanou vodními kanály; podvečerní procházka s prohlídkou Ženevy; nocleh

4.den nejzachovalejší  středověký evropský hrad Chilon na břehu Ženevského jezera; perlou Švýcarské riviéry a luxusním letoviskem je Montreux, kde v r. 1991 zemřel zpěvák skupiny Queen F. Mercury (pomník); nádherné Lausanne – sídlo mezinárodního olympijského výboru, univerzitní město v úchvatné poloze tří nadmořských výšek na břehu Ženevského jezera; odjezd

5.den příjezd v brzkých ranních hodinách

Doprava:   lux. busem (WC, klima, video, občerstvení,…)

Ubytování:   2x hotel (2 lůžkové pokoje) se snídaní

Termín: 14. – 18. 9. 2017            Cena: 5.490,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj + 1.600,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování, 2x snídaně, průvodce, služby CK, zákonné pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu celkem 2 € (platí se na místě).

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zavedeme Vás do významného regionu Francie, proslaveného výrobou skvělých světoznámých vín. Ve středověku byl centrem náboženské víry, která dala vzniknout mistrovským románským dílům.

Program:
1.den odjezd před půlnocí

2.den nejprve si prohlédneme Dijon - správní středisko oblasti s nádhernou architekturou burgundských vévodů; Aloxe Corton – vinice založená již Karlem Velikým; prohlídka hospicu z r. 1443 v Beaune; slavné burgundské víno ochutnáme v Meursault; ubytování

3.den impozantní bazilika St. Madeleine na pahorku ve Vézeley; famózní vinařské městečko Chablis; v městečku Tonnerre se dostaneme k mystickému prameni Fosse Dionne; nahlédneme do života mnichů v opatství Abbaye de Fontenay; dostaneme se k prameni řeky Seiny, návrat na ubytování

4.den  Clos de Vougeot – sídlo „Bratrstva rytířů“ hodnotící kvalitu vína;  jedna z nestarších a nejvýznamnějších románských staveb Burgundska – opevněný opatský kostel St. Philibert v Tournus; městečko Vaux ( literárně známé Zvonokosy); odjezd domů

5.den příjezd v brzkých ranních hodinách

Doprava:   lux.busem (WC, video, klima, občerstvení,.. )

Ubytování:   2x v hotelu se snídaní

Termín:  21. – 25. 9. 2017                Cena: 5.490,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj  + 1.350,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, průvodce, služby CK, zákonné poj. proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu 3 €  ( platí se na místě )

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z mnoha množných zajímavostí nejjižnější oblasti Rakouska jsme sestavili  tento program :

1.den odjezd o půlnoci; jeden ze zdejších symbolů a předloha pro hrad animované verze Sněhurky od Walta Disneye – pevnost Hochosterwitz trůnící na skále ve výšce 160 m.; Klagenfurt – hl. město Korutan na břehu jezera Worthersee; „cestu kolem světa“ absolvujete v parku Minimundus, kde je 140 nejznámějších staveb světa v měřítku 1:25 doplněných funkčními modely lodí, vlaků a interaktivní zábavné centrum včetně 4D kina; fascinující výhled na jezero a Alpy se Vám otevře z unikátní vyhlídkové věže na vrcholu Pyramidenkogel  (dolu můžete obrovským tobogánem); nocleh

2.den z mestečka Annenheim na břehu jezera Osiacher See podnikneme výlet lanovkou na vrchol Gerlitzen do výšky 1.911 m.n.m.; mezi skalními stěnami projdeme nenáročnou, ale krásnou soutěskou Raggaschlucht s mnoha vodopády;  objevíme úžasné přírodní scenérie v údolí Maltatal  proslulého jako „údolí padající vody“; vysokohorskou silnicí dojedeme k unikátní přehradě Kölnbrein (1.933 m.n.m.) s krásnými výhledy na ledovce pokrývající masivy Vysokých Taur (možnost krátké vycházky); příjezd domů kolem 22. hodiny

Doprava: lux.bus (WC, video, klima, občerstvení )

Ubytování :  1x hotel s bufetovou snídaní

Termín:  23. – 24. 9. 2017                         Cena:  3.490,-  Kč

Připatek na jenolůžkový pokoj + 500,- Kč
Cena obsahuje: dopravu, 1 x ubytování, bufetovou snídani, průvodce, služby CK včetně DPH, zák.poj. proti úpadku CK

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro poznávací zájezd do Polska jsme vybrali místa navzájem zcela rozdílná. Dvě z nich spojuje to, že jsou na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Program:
1.den odjezd ve večerních hodinách

2.den příjezd do Wadovic – Dům Jana Pavla II., kde se narodil Karol Wojtyla, je dnes jeho muzeem; Kalvaria Zebrzydovska – nejstarší a nejneobvyklejší kalvárie v Polsku, kterou nechal postavit vládce Krakova a fanatický katolík s cílem napodobit půdorys Jeruzaléma; Krakow (UNESCO) – jde o 2. největší město Polska s více něž 3000 památkových objektů. Prohlédneme si staré město, jehož nejzajímavější část – hlavní Rynek s tržištěm ze 13. stol. stojí uprostřed bývalého středověkého města. Součástí návštěvy bude i prohlídka nádherného komplexu hradu Wawel, katedrály, židovské čtvrti Kazimierz i budovy univerzity, která je nejstarší v Polsku; ubytování, večeře

3.den po snídani prohlídka solných dolů Wieliczka (UNESCO) – jeden z nejstarších činných solných dolů. V současné době je v provozu 9 pater vedoucích do hloubky 327 m.  Během prohlídky projedeme  3 patra,  kde se těžilo v dobách od 17. do 19. stol.  Dostaneme se do hloubky 136 m a prohlédneme si podzemní sály, kapli i muzeum s unikátními výtvory ze soli; odjezd domů s příjezdem kolem půlnoci.

Ubytování:  hotel, 2lůžkové pokoje,

Stravování:  polopenze

Doprava:  lux. bus (WC, video, klima, občerstvení,…)

Termín:  1. – 3. 9. 2017                Cena:  3.290,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj  + 400,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 1x ubytování, 1x polopenzi, průvodce, služby CK včetně DPH, zákonné poj. proti úpadku CK

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nabízíme Vám zájezd plný nádherné přírody a nevšedních kulturních památek. Program: 1.den odjezd ve večerních hodinách 2.den krásný zámek ve městě Hunedoara; malebné historické centrum městečka Sibiu; nocleh 3.den středověké město Sigisoara (UNESCO) a rodný dům Vlada Tepese Drakuly; prohlídka opevněného kostela transylvánských „Sasů“ ve Viscri; prohlídka historické části města Brasov; nocleh 4.den návštěva královského zámku Peles s nádhernými interiéry; horské městečko Busteni v blízkosti nejvyšších „útesů“ Evropy a výjezd lanovkou na Babele (2.200 m), kde jsou nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy a možnost nenáročné hřebenové turistiky; po návratu do údolí návštěva Sinaiského klášteru, návrat na ubytování; 5.den návštěva domnělého Drákulova hradu Bran; přejezd do Maďarského Hajdúszoboszló, nocleh 6.den celodenní odpočinek a koupání v termálních lázních; večer odjez domů 7.den příjezd v ranních hodinách Doprava:   lux. autobusem (WC, video,klimatizace,..) s možnostmi občerstvení v průběhu cesty

Ubytování:  4x ***/****hotel s polopenzí

Termín: 27. 9. – 3. 10. 1017        Cena: 8.290,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj    + 1.500,-  Kč Cena zahrnuje: dopravu,  4x ubytování, 4x polopezi, průvodce, služby CK, zák.pojištění proti úpadku CK

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Možná Český Ráj znáte, ale proč se nevracet na hezká místa. Především proto, že je to Ráj.

1.den odjezd v ranních hodinách do Mladé Boleslavi, kde navštívíme muzeum Škodovky; v Rovensku uvidíme zvonici s obrácenými zvony; prohlédneme si hrad Trosky, který tvoří dominantu Českého Ráje; příjemnou procházkou se dostaneme z Hrubé Skály na zříceninu hradu Vladštejn; ubytování

2.den po návštěvě zámku Hrubý Rohozec přejedeme na mohutný hrad Kost, který je dalším symbolem oblasti; po procházce sklaním městem v Prachovských skalách se vrátíme zpět domů

Ubytování: hotel Paradis v Turnově ; polopenze

Termín:  16. – 17. 9. 2017               Cena: 2.190,- Kč

Cena zahrnuje:dopravu, ubytování, polopenzi, průvodce, zákonné poj. proti úpadku CK

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

UPOZORŇUJEME:
na úpravu pracovní doby v naší kanceláři od 1. 6. 2017 do odvolání.

Nová pracovní doba
pondělí, středa, pátek
10:00-12:00 a 13:30-16:30
--------------------------------------
MIMOŘÁDNĚ ZAŘAZENÝ NAKUPOVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA
bližší informace v rubrice AKTUALITY, nebo POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - POLSKO

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).