Pro poznávací zájezd do Polska jsme vybrali místa navzájem zcela rozdílná. Dvě z nich spojuje to, že jsou na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: Wadovice – Dům Jana Pavla II., kde se narodil Karol Wojtyla, je dnes jeho muzeem; Kalvaria Zebrzydovska – nejstarší a nejneobvyklejší kalvárie v Polsku, kterou nechal postavit vládce Krakowa a fanatický katolík s cílem napodobit půdorys Jeruzaléma; Krakow (UNESCO) – jde o 2. největší město Polska s více něž 3.000 památkových objektů. Prohlédneme si staré město, jehož nejzajímavější část – hlavní Rynek s tržištěm ze 13. stol. stojí uprostřed bývalého středověkého města. Součástí návštěvy bude i prohlídka nádherného komplexu hradu Wawel, katedrály, židovské čtvrti Kazimierz i budovy univerzity, která je nejstarší v Polsku; ubytování, večeře

3.den: po snídani Wieliczka (UNESCO) – jeden z nejstarších činných solných dolů. V současné době je v provozu 9 pater vedoucích do hloubky 327 m. Během prohlídky projedeme 3 patra, kde se těžilo v dobách od 17. do 19. stol. Dostaneme se do hloubky 136 m a prohlédneme si podzemní sály, kapli i muzeum s unikátními výtvory ze soli; odjezd domů s příjezdem kolem půlnoci.

Ubytování a stravování:  1x hotel, 2lůžkové pokoje, polopenze

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení,…)

Termín: 5. – 7. 10. 2018               Cena:  3.390,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  450,- Kč
Cena zahrnuje:   dopravu, 1x ubytování, 1x polopenzi, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nabízíme Vám dovolenou v nádherném prostředí jezer plných ryb a obklopených čistou neporušenou přírodou. Velká Mazurská jezera jsou nejrozsáhlejší jezernatou oblastí Polska. Pokud dáte přednost plánovaným výletům před aktivitami v místě pobytu, poznáte i nejzajímavější místa „Mazur“.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: prohlídka hl. města Varšavy; Nowgoród – návštěva skanzenu kurpiovské vesnice; dojezd na ubytování

3.den: Wolisko – středisko chovu zubrů obklopené Boreckým pralesem; největší křižácký hrad v Mazurské oblasti – Nidzica; skanzen lidové architektury Olstynek s možností návštěvy místní sklárny

4.den: projížďka lodí po jezeře do Mikolajki – nejvýznamnější letovisko na Mazurech; Luknajko (UNESCO) – největší evropská labutí rezervace s vyhlídkovými věžemi; pruská pevnost Boyen

5.den: Ketrzyn – hrad německých rytířů; Gierlož (Vlčí doupě) aneb Hitlerův hlavní stan ve východním Prusku; Swieta Lipka – poutní kostel a důležitá svatyně v Polsku s nejlepšími ukázkami barokního umění; Reszel – gotický hrad přestavěný na zámek, klášter a středověké centrum města s mosty a hradbami

6.den: město Mikuláše Koperníka Toruň na březích Visly s historickým jádrem a středověkou uliční sítí; Gniezdo -  gotická katedrála s ostatky sv. Vojtěcha, která byla korunovačním místem polských panovníků; odjezd domů

7.den: příjezd v brzkých ranních hodinách

Doprava: lux. busem (WC, DVD, klimatizace,…) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování:  4 x v hotelu s polopenzí

Termín: 17. – 23. 8. 2018              Cena: 7.290,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 2.400,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 4x ubytování, 4x polopenzi, všechny plánované výlety, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK.

Přihlášky pouze do 11. 8. 2018

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU PRACOVNÍ DOBY NAŠÍ PROVOZOVNY:
V letním období z provozních důvodů otevřeno pouze ve středu
10:00-12:00 13:30-16:30
V případě potřeby využijte spojení uvedené v rubrice kontakty.
--------------------------------

MImořádně jsme zařadili do programu zájezd na muzikál Čas růží v termínu 11.11.2018. Bližší informace v rubrice aktuality.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).