Tento jednodenní zájezd nás nejprve zavede do křehkého světa světoznámého míšeňského porcelánu. Přímo v Míšni navštívíme manufakturu, kde pronikneme do tajů výroby míšeňského porcelánu s českým výkladem. Potom si prohlédneme centrum města s rozsáhlým opevněným komplexem Albrechtsburg na návrší s dómem a zámkem velkého kurfiřta.

Krátkým přejezdem se dostaneme k baroknímu zámku Moritzbug přezdívanému jako „perla saského baroka“ s prohlídkou v češtině. U nás se zámek proslavil tím, že zde byla natáčena pohádka Tři oříšky pro Popelku. První lovecký zámeček zde stál v bažinaté oblasti. Ta byla později vysušena a byl postaven současný vodní zámek včetně parkově upravených zahrad s jezery.

Doprava:  autobusem (WC, video, klimatizace, …) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty

Termín: sobota  31. 3. 2018    Cena: 950,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chtěli bychom Vám představit oblast Itálie, která je nám Středoevropanům vzhledem k vzdálenosti hůře přístupná, a tím i méně známá.

Program:
1.den: odjezd, průjezd SRN, Rakouskem a Itálií

2.den: příjezd do Neapole, večer nalodění na trajekt, uhbytování v kajutách

3.den: ráno vylodění v Palermu;  cesta vnitrozemím do letoviska Cefalu s normandským dómem; odpoledne návštěva Taorminy – letní i zimní klimatické lázně a nejhezčí místo v Itálii; prohlídka Syrakus – Archimedovo rodiště, římský amfiteátr, Ucho Dionýsovo a největší řecké divadlo na světě

4.den: nejnápaditější barokní památky z lávového kamene nalezneme v Katánii; výjezd na nejvyšší evropskou činnou sopku Etnu, která je pokládána za kovářskou dílnu boha ohně Vulkána; nejvýše položené město Sicílie Enna čnící na nedobytné skále

5.den: překrásné mozaikové komplexy ze 4. stol. v Piazza Armerina; slavné údolí chrámů v Agrigento s nejlépe dochovanými řeckými chrámy v Itálii;

6.den: zbytky řeckého města Selinunte zničeného Kartáginci; Marsala proslavená sladkými dezertními víny; fénické město Erice se tyčící se 750 m n. m.

7.den: úchvatná katedrála a klášter benediktinů s cennými mozaikami v Monreale; prohlídka Palerma; noční trajekt

8.den: vylodění v Neapoli a přejezd domů s příjezdem po půlnoci

Doprava: lux. busem (WC, video, klimatizace, …) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování:  4x hotel, dvojlůžkové pokoje, 4x polopenze, 2x kajuta na trajektu trajektu

Termín:  23. – 31. 10. 2018       Cena: 14.490,- Kč

Příplatek na jednolůžkové pokoje v hotelu: 2.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 4x ubytování v hotelu, 4x polopenzi, trajekty tam a zpět (4lůžkové kajuty),  průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pojďme se napít. Ale abychom také něco zhlédli a dozvěděli se něco zajímavého, připravili jsme k návštěvě vinného sklepa nový doprovodný program.

Program:
1.den:  ráno odjezd do Třebíče. Máte rádi románský styl, gotiku, baroko i uličky starých židovských čtvrtí? Třebíč nabízí od každého trochu. Zdejší židovská čtvrť se synagogou a hřbitovem byla společně s románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa v roce 2003 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Přejedeme na ubytování do Hustopeče; znovu zavítáme do mnohým z Vás již známého habánského sklepa, abychom se  pobavili a odreagovali od všedních záležitostí při degustaci toho, co se v uplynulém roce urodilo. K dobré náladě přispěje živý hudební doprovod, dobrá večeře, neomezená konzumace vína  a další teplé občerstvení.

2.den: snídaně; cestou zpět domů se zastavíme v na jednom z nejnavštěvovanějších moravských hradů Pernštejn. Na skále nad městysem Nedvědice se tyčí bezmála osm století a za celou svoji historii nebyl nikdy dobyt. Pro svou zachovalost byl často středem pozornosti filmařů. Příjezd domů kolem 19. hodiny

Doprava:  lux. busem

Ubytování a stravování: 1x hotel Formanka,  dvojlůžkové pokoje se snídaní

Termín:  20. – 21. 10. 2018     Cena: 2.390,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  350,- Kč
vinný sklep :  550,- Kč ( www.prvnivinarska.cz)

Základní cena obsahuje:  dopravu, ubytování, snídani, průvodce, služby CK, pojištění CK proti úpadku

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čeká vás víkend v nejromantičtější oblasti Německa. Pohádková krajina vinic, středověkých hradů, malebných městeček a významná městská centra v údolí řeky Rýn, které je zapsáno v kulturním dědictví UNESCO.

Program:
1.den: odjezd po půlnoci; jedno z nejstarších německých měst Kolín nad Rýnem hrálo významnou úlohu ve středověku a pyšní se románskými i gotickými stavbami včetně slavného kolínského dómu; Bonn – hl. město Německa do r. 1991; „Německý roh“ na soutoku Mosely a Rýna s prohlídkou centra města Koblenz; ubytování v hotelu malé obce Stolzenfels na břehu Rýna

2.den: snídaně; průjezd romantickým údolím Rýna; zastávka na známé vyhlídce Loreley; zastavení v romantickém městečku Bacharach s unikátní směsicí historických budov a hradbami; zakončení programu návštěvou Mainz – hlavního města spolkové země Porýní-Falc; odjezd domů s příjezdem do půlnoci

Doprava: lux. busem (WC,video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování:  1 x hotel, dvojlůžkové pokoje se snídaní

Termín: 13. – 14. 10. 2018      Cena: 3.490,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 560,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování, průvodce, služby CK vč. DPH, zák. poj. proti úpadku CK.

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zájezd je zaměřen na oblast Dolního Rakouska. Turisticky je země atraktivní z přírodního i historického hlediska. Najdeme zde velké množství klášterů, hradů, zámků, opevněných městeček a krásnou přírodní krajinu umocněnou úchvatnými pohledy na Dunaj.

Program:
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách; Drosendorf – zastávka v městečku se zachovalým opevněním z 12.st. nad řekou Dyjí; zámek Artstetten – prohlídka zámku, kostela a krypty (místo posledního odpočinku Fr. Ferdinanda d´Este a Žofie); barokní klášter Melk – prohlídka komplexu a parku; hl. město Dolního Rakouska St. Pölten a jeho podvečerní atmosféra, nocleh

2.den: snídaně; průjezd romantickým krajem Wachau s vinicemi, hrady a zámky; zastávka ve Spitz – rozkošné městečko choulící se na úpatí vrchu na břehu Dunaje; středověký Dürnstein s ruinou hradu (vězněn angl. král Richard Lví srdce), zachovalé gotické a renesanční domy; starobylé město Krems – zbytky středověkého opevnění a vzácné arkádové domy;  Heldenberg s hrobkou maršála Radeckého a památníkem rakouským vojevůdcům; přilehlý objekt také zahrnuje výstavu automobilových veteránů. Odjezd domů s příjezdem krátce po půlnoci.

Doprava: lux. busem (WC,video, klimatizace,…) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování:  1 x  hotel, dvojlůžové pokoje se snídaní

Termín:  13. – 14. 10. 2018     Cena: 2.890,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:   520,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování, 1x snídani, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro poznávací zájezd do Polska jsme vybrali místa navzájem zcela rozdílná. Dvě z nich spojuje to, že jsou na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: Wadovice – Dům Jana Pavla II., kde se narodil Karol Wojtyla, je dnes jeho muzeem; Kalvaria Zebrzydovska – nejstarší a nejneobvyklejší kalvárie v Polsku, kterou nechal postavit vládce Krakowa a fanatický katolík s cílem napodobit půdorys Jeruzaléma; Krakow (UNESCO) – jde o 2. největší město Polska s více něž 3.000 památkových objektů. Prohlédneme si staré město, jehož nejzajímavější část – hlavní Rynek s tržištěm ze 13. stol. stojí uprostřed bývalého středověkého města. Součástí návštěvy bude i prohlídka nádherného komplexu hradu Wawel, katedrály, židovské čtvrti Kazimierz i budovy univerzity, která je nejstarší v Polsku; ubytování, večeře

3.den: po snídani Wieliczka (UNESCO) – jeden z nejstarších činných solných dolů. V současné době je v provozu 9 pater vedoucích do hloubky 327 m. Během prohlídky projedeme 3 patra, kde se těžilo v dobách od 17. do 19. stol. Dostaneme se do hloubky 136 m a prohlédneme si podzemní sály, kapli i muzeum s unikátními výtvory ze soli; odjezd domů s příjezdem kolem půlnoci.

Ubytování a stravování:  1x hotel, 2lůžkové pokoje, polopenze

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení,…)

Termín: 5. – 7. 10. 2018               Cena:  3.390,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  450,- Kč
Cena zahrnuje:   dopravu, 1x ubytování, 1x polopenzi, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoďte starosti za hlavu a vydejte se s námi do části Maďarska, kde vládne pohoda, uklidňující příroda a dobré jídlo. To vše spojené s relaxací v největším maďarském lázeňském komplexu.

Program:
1.den: odjezd o půlnoci; v povodí řeky Tisy a jejího jezera  se nachází velmi zajímavé, nově otevřené ekologické centrum. Čtyřpodlažní budova zakončená vyhlídkou do přírody Vám přiblíží na ploše 2 600 m2 život, faunu a flóru druhého největšího jezera v Maďarsku. Obrovské, 735.000 litrové sladkovodní akvárium, tvořené skleněným tunelem, Vás vtáhne pod vodní hladinu řeky Tisy, a 3D kino na Vás zapůsobí úžasnými přírodními záběry. Součástí centra jsou také venkovní expozice.
Popojedeme pár kilometrů do oblasti Hortobáďské pusty – kraje kočovných pastevců. Shlédneme jejich umění výcviku koní, a při projížďce povozy se seznámíme se zvláštními zvířaty této oblasti. Přejezd na nocleh s večeří.

2.den: po snídani celodenní odpočinek a koupání v termálních lázních Hajduszoboszló. Termální voda pomáhá při léčbě zejména nemocí pohybového ústrojí, chronických zánětů, úbytku vápníku, při rehabilitacích po úrazech, … Kromě léčivých bazénů zde naleznete řadu další krytých a venkovních bazénů různých teplot a využití.  https://hajduszoboszlo.hu/cs/.

3.den: návrat v brzkých ranních hodinách

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování:  1x hotel s polopenzí

Termín: 22. – 24. 9. 2018       Cena:  3.690,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 400,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování, 1x polopenzi, průvodce, služby CK, pojištění CK proti úpadku
Nezahrnuje: lázeňský poplatek 2 € a vstupy (platba na místě)

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vychutnejte si oblast rakouského Tyrolska s neporušenou přírodou ve třpytu horských jezer, alpských vrcholů, broušeného křišťálu a stříbrných dolů.

Program:.
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách; prohlídka stříbrného dolu v obci Schwaz; návštěva světa kouzelných a třpytivých kamínků Kristallwelten v muzeu firmy Swarovski s největším broušeným křišťálem na světě a křišťálovou zdí vysokou 11 m; návštěva olympijského areálu a skokanského můstku s prohlídkou historického centra města Innsbruck s krásnými barokními domy, císařským palácem Hofburg, dvorním kostelem a pěší zónou; ubytování v krásném prostředí horského hotelu s panoramatem Alp v údolí Stubai

2.den: snídaně; historické městečko Rattenberg s romantickým hradem nad řekou Inn; městečko Söll s lanovkou na Höhe Salve a rozhledem 360° na panorama alpských vrcholů; výjezd horskou silnicí na Griesner Alm s panoramatickými výhledy na Kaisergebirge a možností pěší túry; okouzlující městečko Walchsee s malovanými fasádami u stejnojmenného jezera; příjezd domů do půlnoci

Doprava: lux. bus. (WC, video, klima, občerstvení…)

Ubytování a stravování:  1x horský hotel, dvojlůžkové pokoje se snídaní

Termín: 8. – 9. 9. 2018                 Cena: 3.290,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  460,- Kč
Cena obsahuje: dopravu, 1x ubytování, 1x snídani, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předkládáme Vám menu, ve kterém jsme jako ingredience použili to nejlepší z Bavorska.

Program:
1.den: ráno odjezd; návštěva nádherného rokokového kostela Wieskirche (UNESCO); pohádkový zámek Neuschwanstein  nad  divokou   soutěskou údolí  říčky Pollak v  Bavorských Alpách, ale i nádherná příroda přitahuje každoročně zástupy návštěvníků; přejezd Rakouskem s pěknými výhledy na Alpy do oblasti Garmisch-Partenkirchen; nocleh

2.den: cesta na nejvyšší německou horu – Zugspitze, kde podnikneme okružní jízdu. Zubačkou do výšky 2 600 m n.m. k ledovci Schneefermer. Dále ledovcovou dráhou na vrchol Zugspitze 2 962 m n.m. s dechberoucími výhledy na 400 vrcholů 4 zemí (Německa, Itálie, Rakouska a Švýcarska). Nalezneme zde restauraci Gipfelalm s nejvýše položenou zahradní pivnicí v Německu, suvenýry, Panorama-Lounge s bistrem, výstavu o Zugspitze, atd. Další lanovkou (nová od r. 2017) zpět do údolí k jezeru Eibsee 1 000 m n.m.; přejedeme k fascinující soutěsce Parnachklamm s nenáročnou pěší procházkou; návštěva benediktinského kláštera  Ettal; příjezd domů do půlnoci

Doprava: lux. busem (WC, DVD, klimatizace,…) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování: 1x hotel, 2lůžkové pokoje se snídaní

Termín: 1. – 2. 9. 2018         Cena: 2.790,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  680,- Kč

Základní cena zahrnuje:
dopravu, 1x ubytování se snídaní, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje: pobytový poplatek 2 €, okružní jízdu na Zugspitze a vstupy
Zájem o okružní jízdu na Zugspitze a vstup do zámku Neuschwanstein nutno označit v Cestovní smlouvě.

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nabízíme Vám dovolenou v nádherném prostředí jezer plných ryb a obklopených čistou neporušenou přírodou. Velká Mazurská jezera jsou nejrozsáhlejší jezernatou oblastí Polska. Pokud dáte přednost plánovaným výletům před aktivitami v místě pobytu, poznáte i nejzajímavější místa „Mazur“.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: prohlídka hl. města Varšavy; Nowgoród – návštěva skanzenu kurpiovské vesnice; dojezd na ubytování

3.den: Wolisko – středisko chovu zubrů obklopené Boreckým pralesem; největší křižácký hrad v Mazurské oblasti – Nidzica; skanzen lidové architektury Olstynek s možností návštěvy místní sklárny

4.den: projížďka lodí po jezeře do Mikolajki – nejvýznamnější letovisko na Mazurech; Luknajko (UNESCO) – největší evropská labutí rezervace s vyhlídkovými věžemi; pruská pevnost Boyen

5.den: Ketrzyn – hrad německých rytířů; Gierlož (Vlčí doupě) aneb Hitlerův hlavní stan ve východním Prusku; Swieta Lipka – poutní kostel a důležitá svatyně v Polsku s nejlepšími ukázkami barokního umění; Reszel – gotický hrad přestavěný na zámek, klášter a středověké centrum města s mosty a hradbami

6.den: město Mikuláše Koperníka Toruň na březích Visly s historickým jádrem a středověkou uliční sítí; Gniezdo -  gotická katedrála s ostatky sv. Vojtěcha, která byla korunovačním místem polských panovníků; odjezd domů

7.den: příjezd v brzkých ranních hodinách

Doprava: lux. busem (WC, DVD, klimatizace,…) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování:  4 x v hotelu s polopenzí

Termín: 17. – 23. 8. 2018              Cena: 7.290,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 2.400,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 4x ubytování, 4x polopenzi, všechny plánované výlety, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK.

Přihlášky pouze do 11. 8. 2018

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kouzelná část jižní Francie. V údolích pod vrcholy Pyrenejí uvidíme slavný Carcasonne, světoznámá poutní místa, malebná městečka, zlaté písečné pláže Atlantiku, nekonečné vinice v Bordeaux, …

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: v Millau si prohlédneme a přejedeme  nejvyšší dálniční most (300 m); prohlídka středověkého jádra města Narbonne; nocleh

3.den: Carcassone – úžasné pohádkové středověké město (UNESCO);  Mirepoix – opevněné městečko s hrázděnými domky a dřevěnými podloubími; Foix – opevněné město s hradem a úžasným výhledem; St-Bertrand pozoruhodné městečko s římskými základy; nocleh

4.den: Lurdy – nejvýznačnější moderní poutní místo v Evropě; Luz-St-Sauveur – lázeňské město se zvláštním opevněným kostelem; v Pyrenejích podnikneme nenáročnou pěší túru ke strhujícímu přírodnímu skalnímu amfiteátru Cirque de Gavarnie s více než 20 vodopády až 422 m výšky; nocleh

5.den: elegantní městečko Pau s výhledy na Pyreneje – rodiště francouzkého krále Jindřicha IV. Navarského; odskočíme si do krásného španělského města San Sebastian v úchvatné zátoce a ochutnáme místní tapas; rybářská vesnička St. Jean de Luz v písečném zálivu (v  kostele se konala svatba francouzského krále Ludvíka XIV.); nocleh

6.den: mondénní lázně Biarritz s úžasným skalnatým pobřežím bičovaným největším příbojem v Evropě; průjezd Stříbrným pobřežím se zastávkou u nejvyšší evropské písečné duny Pilat; přístav a město vína Bordeaux s velkolepým nábřežím (UNESCO); nocleh

7.den: přejezd domů s příjezdem po půlnoci

Doprava: lux. bus (WC, video,klimatizace, …) s možnostmi občerstvení v průběhu cesty

Ubytování: 5x hotel (2-3lůžkové pokoje)

Stravování:  5 x snídaně

Termín: 2. – 9. 8. 2018          Cena: 12.890,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  3.600,- Kč

V ceně: doprava, 5x ubytování se snídaní, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezhrnuje pobytové taxy cekem 5 € (platba v místě noclehu)

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V seriálu vícedenních zájezdů po ČR tentokrát navštívíme Český ráj.

Program:
1.den: procházka v Prachovských skalách; muzeum přírody Českého ráje navštívíme v Holíně;

2.den: symbol Českého ráje – hrad Trosky; v Rovensku p. Troskami si prohlédneme zvonici s obrácenými zvony; nenáročná procházka z Hrubé skály do Sedmihorek se zastávkou na hradu Valdštejn (zájemci mohou dojít až do Turnova na ubytování)

3.den: Galerie Granát v Turnově s muzeem a ukázkou výroby šperků; prohlídka zámku Sychrov; návštěva Pěnčínské farmy nabízí brusírnu skleněných perel, korálkovou dílnu, dílnu babky navlíkačky, pěnčínskou cvrnkárnu, kozí farmu a sýrárnu, zemědělské muzeum, vyhlídkový vláček;

4.den: Bozkovské dolomitové jeskyně s největším podzemním jezerem v Čechách; v Malé Skále navštívíme zříceninu hradu Vranov s nádhernými rozhledy a vyhlídkou Zahrádka; prohlídka zámku Hrubý Rohozec; nejkrásnější a nejtypičtější příklad roubené architektury českého venkova  Dlaskův statek

5.den: dominanta Českého ráje – hrad Kost; poblíž Sobotky navštívíme pěstírnu s 300 druhy růží; v Jičíně si připomeneme Václava Čtvrtka – autora pohádek o Rumcajsovi s jeho expozicí a Rumcajsovu ševcovskou dílnu, uvidíme hezké náměstí s podloubími, Valdickou bránu; odjezd  domů

Doprava: lux. bus (WC, video, klima,občerstvení…)

Ubytování: 4x v hotelu Karel IV., Turnov

Stravování: polopenze

Termín: 27. – 31. 7. 2018   přidaný termín: 11. – 15. 8. 2018    Cena:  5.190,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 2.000,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 4x ubytování, 4x polopenzi, průvodce, služby CK,  pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Když Bůh rozděloval krásy přírody, pravděpodobně hodně odsypal na rakouském území. Pojeďte se s námi na některá místa podívat.

Program:
1.den: odjezd v noci z pátku na sobotu do střediska zimních sportů a turistiky Puchberg; Salamander Expresem vyjedeme na vrchol Schneeberg (2076m) s velkolepým výhledem a možnostmi nenáročných turistických vycházek; odpoledne nás čeká prohlídka hl. města Štýrska Graz s jedním z nejzachovalejších a půvabných historických center (UNESCO); nocleh

2.den: v obci Bärnbach si prohlédneme kostel sv. Barbory, který je kulturní památkou a byl upraven v r. 1987 podle návrhů avantgardního rakouského umělce Hundertwassera; ve štýrské vesnici Stübing si prohlédneme skanzen s krajově rozdílnou architekturou celého Rakouska; v benediktinském klášteře Admont navštívíme největší klášterní knihovnu na světě s nádherným rokokovým interiérem; příjezd domů do půlnoci

Doprava: lux. bus (WC, DVD, klima,občerstvení, …)

Ubytování a stravování:  1x hotel se snídaní

Termín: 19. – 20. 5. 2018       Cena: 3.250,-  Kč

Příplatek na 1lůžkový pokoj:  570,- Kč
Cena obsahuje: dopravu, 1 x ubytování se snídaní, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vydáme se nádhernou oblastí Schwarzwaldu (Černého lesa), abychom se pohladili po duši krásnými scenériemi kopců a vesniček, výhledem z nejvyššího vrcholu pohoří, obdivovali kraj kukačkových hodin a namlsali se zdejšími dobrotami – schwarzwaldskou šunkou a proslulým třešňovým dortem.

Program:
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách; nejprve se podíváme k prameni řeky Dunaj ve městě Donauschingen; lanovkou vyjedeme na nejvyšší vrchol Schwarzwaldu Feldberg s nádherným výhledem do krajiny Černého lesa a muzeem schwarzwaldské šunky; den zakončíme prohlídkou města Freiburg, které je branou do Černého lesa a uvidíme zde malebné starobylé ulice, monumentální Dóm, domy různých epoch od gotiky po rokoko a také síť povrchových kanálů, tzv. Bächle; nocleh

2.den: navštívíme pozoruhodný skanzen u města Gutach; klimatické lázně Triberg leží na tzv. stezce šunky, místo vzniku slavného třešňového dortu a uvidíme zde také nejvyšší německý kaskádovitý vodopád (163 m); Schonach je hlavním městem kukačkových hodin a nalezneme tu hned dvoje největší kukačky na světě (3,6 x 3,1 m); návrat domů do půlnoci

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování: 1x v hotelu se snídaní

Termín: 12. – 13. 5. 2018       Cena: 3.390,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 790,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu 1,50 €  (platí se na místě)

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednodenní zájezd je určen pro malé i velké, pro děti, rodiče, babičky i dědečky, prostě pro všechny věkové kategorie, a je rovněž vhodným tipem pro různé organizace, které by chtěly pro své zaměstnance a jejich děti uskutečnit pěkný výlet.

Námětem zájezdu je celodenní návštěva Legolandu v Günzburgu. V parku o rozloze 140 ha čeká na návštěvníky  6 sekcí s více než 40 atrakcemi. Namátkou můžeme jmenovat např. Miniland s miniaturami známých míst v Evropě, projížďka na vodě, testování aut na testovací dráze, programování robotů, jízda na vlnách,  cesta na kanoi deštným pralesem končící sjetím 12 m vysokého vodopádu, jeepsafari, prostory pro vlastní tvorbu z LEGA, DUPLO LAND pro děti od 2 let, 65 m vysoká otáčivá rozhledna Legotop, projížďka po dračí dráze hradem a dračí jeskyní, Lego autoškola, rýžování zlata, procházka továrnou na Lego, 4D kino a hodně dalších atrakcí, které jsou stále doplňovány. Všechny atrakce parku jsou zahrnuty v ceně vstupného.

Termín:  sobota 12. 5.  2018

Cena: 1.790,- Kč       děti do 15 let:  1.590,- Kč

Cena obsahuje: dopravu lux. busem,  průvodce, celodenní vstupné do Legolandu, služby CK,  pojištění proti úpadku CK.

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přijměte pozvání do oblasti na pomezí České republiky, Polska a Německa, která se při toku řeky Sprévy rozděluje na Horní a Dolní Lužici.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; čeká nás nezapomenutelný zážitek z projížďky na pramici překrásnou přírodou Sprévaldského lesa s nekonečnou řadou malých restaurací servírujících jídla přímo z hráze; v Bad Muskau navštívíme největší a nejkrásnější přírodní park v anglickém stylu ve střední Evropě (UNESCO); Budyšín (Bautzen) vyniká malebnou polohou na vysoké skále nad údolím Sprévy a krásně zrekonstruovaným historickým centrem; nocleh

2.den: staré soukenické město Zhořelec (Görlitz) Vás uchvátí řadou jedinečných architektonických skvostů; po prohlídce Žitavy (Zittau) s kostelem Svatého kříže a Velkým žitavským postním plátnem se projedeme žitavskou úzkorozchodnou železnicí do lázeňského městečka Oyibin s dominantní pískovcovou skálou a hradem historicky spjatým s působením Karla IV.; večer příjezd domů

Termín:  15. – 16. 9. 2018         Cena: 2.790,- Kč

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování: hotel, 2lůžk. pokoje se snídaní

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  490,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, ubytování, snídani,  služby CK,  pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Velká Británie je pro našince zcela zvláštní zemí. Způsob dopravy, státní zřízení, územní poloha, měrové jednotky a další odlišnosti vytvářejí pro nás zcela odlišný styl života. Nyní máte příležitost seznámit se s přívětivou a vstřícnou mentalitou lidí i se starými ceremoniemi, odehrávajícími se v hlavním městě monarchie.

Program:
1.den: večer odjezd přes SRN a Belgii do Calais

2.den: Eurotunelem do Folkenstonu; prohlídka starobylého Canterbury s významnou katedrálou; dojezd do Londýna; Greenwich a bariéry na Temži; ubytování

3.den: snídaně; prohlídka královského sídla Windsor; Tower a Tower Bridge; procházka čtvrtí bývalé Docklands; katedrála sv. Pavla; návrat na ubytování

4.den: snídaně; celodenní prohlídka centrální části Londýna s časem na osobní volno; Eurotunelem zpět a cesta domů

5.den: příjezd v ranních hodinách

Dále v  Londýně uvidíme např. Westminster Abbey, Trafalgarské  nám., oblast Soho, Hyde park, královskou observatoř a nultý poledník, oblast City, most Milénia, Buckinghamský palác, Big Ben, Národní galerii, Downing Street, St. James palác a park, … další zajímavá místa této metropole.

Doprava: lux. bus (WC, klimatizace, DVD,občerstvení, …)

Ubytování: 2x hotel, 2x teplé anglické snídaně

Termín: 27. 4. – 1. 5. 2018     Cena: 6.950,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  1.500,- Kč

Cena zahrnuje:  dopravu, 2x ubytování, 2x snídaní, Eurotunel, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Samotná středověká města Schwerin, Rostock nebo Stralsund s úchvatnými architektonickými památkami jsou už sama o sobě dostatečným důvodem k návštěvě. Když k tomu přidáme ještě monumentální cisterciácký klášter v Bad Doberanu a hlavně nádherné pobřeží Baltského moře s úžasnými útesy na ostrově Rujana, je rozhodnuto.

Program:
1.den: odjezd v brzkých hodinách; malebné město Neubrandenburg obklopené takřka nedotčenými hradbami s věžemi, hrázděnými domy a branami; přejezd na nejrozmanitější německý ostrov Rujana s procházkou k majáku a strmým křídovým útesům na Cap Arkona; pozoruhodné hanzovní město Stralsund jehož historické centrum s množstvím cihlových gotických staveb je na seznamu UNESCO; ubytování

2.den: nejvýznamnější přístav na Baltu – Rostock s domy ze 17 stol.; projížďka Kühlungsborn neboli historickou železnicí zvanou „Molli“ s parní lokomotivou do  Bad Doberanu s fascinujícím cisterciáckým klášterem; kouzelné město Schwerin s pohádkovým zámkem na břehu jezera; v podvečer odjezd domů s příjezdem kolem půlnoci

Doprava: lux.bus (WC, video, klima, občerstvení…)

Ubytování a stravování: 1x hotel včetně snídaně

Termín: 7. – 8. 4. 2018            Cena: 3.490,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, ubytování, snídaně, služby CK, pojištění proti úpadku  CK
Příplatek na jednolůžkový pokoj:   400,- Kč

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zvučné jméno Champagne vyvolává představy oslav se sklenkou v ruce. Je to ale také idyla rozlehlých rovin na jihu a hustých lesů a kopců Arden na severu. Z gurmánského pohledu je to plněný pstruh, ardenská šunka a slavné jitrničky andouillettes.

Program:
1.den: odjezd v noci z 29. na 30. 3. a přejezd do Francie; Remeš – katedrála Notre Dame světoznámá korunovacemi francouzských králů a také z vinět na lahvích šampaňského, rovněž známá je bazilika St.Remi; město Épernay láká turisty svými 28 km dlouhými podzemními sklepy se šampaňským, jež lze prohlédnout jízdou elektrickým vláčkem; poutní místo L´Épine stojí za zhlédnutí už kvůli nebetyčné bazilice uprostřed polí; kouzlo města Chalons en Champagne tkví v hrázděných domech, zahradách, vodních kanálech s průplavy, starých mostech i středověké čtvrti; ubytování

2.den: snídaně; Troyes  je rozkošné městečko kouzelných nádvoří v historickém centru ve tvaru zátky od šampaňského; masivní hradby, padací mosty, brány a především mohutná kostnice Ossuaire de Douaumont svědčí o vojenské minulosti Verdunu spojeného s bitevními roky 1916-17; obyčejné, přitom půvabné město Metz leží na soutoku řek Mosely a Seile s dalšími vodními kanály, nad nimiž se klene dvacet mostů a k procházkám podél břehů vybízející promenády; v podvečer odjezd s příjezdem domů kolem půlnoci

Doprava: lux. bus (WC, video, klima..) s možností občerstvení během cesty

Ubytování a stravování: 1x hotel (2-3lůžkové pokoje) se snídaní

Termín:  30. – 31. 3. 2018      Cena: 3.750,-  Kč

Cena obsahuje: dopravu, 1x ubytování, 1x snídani, průvodce, služby CK, pojištění CK proti úpadku
Příplatek na 1lůžkový pokoj +750,-Kč

 Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednodenní výlet do technického muzea v německém Speyeru (nachází se nedaleko sesterského muzea v Sinsheimu). Muzeum je unikátní tím, že na velké ploše můžete spatřit sbírky od letadel, přes automobilové veterány, lokomotivy, požární vozidla, motocykly až po lodě, nebo hudební automaty. Je zde řada velmi lákavých exponátů jako např. letoun Boeing 747 Jumbo, ponorka německého námořnictva U-Boot 9, hausbót hudební skupiny Kelly Family, přepravní letoun Antonov AN 22 nebo ruský raketoplán BURAN. Velmi atraktivní a jedinečné je také IMAX Kino, kde můžete shlédnout 3D film a díky rozměrům plátna se nechat vtáhnout do děje.

Doprava:  lux. busem

Termín:    sobota  24. 3. 2018    

Ceny:       dospělí              1.890,- Kč          
                děti 5 – 14 let   1.690,- Kč
                děti do 4 let      1.390,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, vstupenku včetně 3D kina, pojištění proti úpadku CK

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Při tomto zájezdu navštívíme ta nejkrásnější a nejzajímavější místa Chorvatska. Spojíme nádherné národní parky a středověká města s těmi nejvýznamnějšími památkami.

Program:
1.den: odj. večer

2.den:  Plitvická jezera (UNESCO). Zrcadlící se hladiny 16 jezer propojených vodopády, peřejemi i divokými říčkami, znáte z filmů o Vinnetouovi. Při  prohlídce se projedeme lodí, mikrovláčkem a projdeme těmi nejkrásnějšími scenériemi; na úzkém poloostrově se nachází Zadar s unikátními římskými, byzantskými i renesančními památkami; ubytování, večeře

3.den: snídaně; N.P. řeky Krka nabízí procházku kolem velkolepých vodopádů Roški Slap a Skradinski Buk, řady jezer a peřejí se spoustou ryb a ptáků v bujné vegetaci; Trogir se rozkládá na opevněném ostrůvku plném rozkošných uliček a náměstíček (UNESCO); opevněné město Šibenik s množstvím paláců a úžasnou katedrálou pod ochranou čtyř pevností; návrat na ubytování, večeře

4.den: snídaně; N.P. Paklenica tvoří dvě nádherné rokle a místy až 400 m vysoké stěny s bezpočtem jeskyň; Zagreb je považován za nejkrásnější město chorvatského vnitrozemí s překrásným historickým centrem; odjezd

5.den: příjezd v brzkých ranních hodinách

Doprava: bus (klimatizace, WC, video, občerstvení…)

Ubytování a stravování:  2x hotel s polopenzí

Termín:  13. – 17. 9. 2018       Cena: 6.390,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  950,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování, 2x polopenzi, průvodce, služby CK, pojištění CK proti úpadku.
Nezahrnuje lázeňskou taxu 3 € (platba na místě)

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Květiny, větrné mlýny, grachty, sýry, diamanty, rybářská městečka s rybími specialitami, města Amsterdam,  Rotterdam, … atd. vám nabídne zájezd do  Nizozemského království, které odolává náporům moře.

Program:
1.den:  odjezd ve večerních hodinách

2.den: Marken – stará protestantská vesnice s kouzelným  přístavem; Alida Hoeve – výroba holandských sýrů s jejich ochutnávkou a výrobna dřeváků; promenáda v malebném rybářském městečku Volendam s možností ochutnávky rybích specialit; živý skanzen starobylé holandské vesnice Enkhuizen na břehu Zuiderzee; ubytování v centru Rotterdamu

3.den: jedinečný soubor větrných mlýnů Kinderdijk (UNESCO); unikátní Nieuwport s hradbami a středověkymi uličkami ze 17. stol.; typické holandské město Gouda s pozoruhodným kostelem ze 16. stol.; Den Haag – prohlídka centra sídelního města; v Rotterdamu uvidíme spoustu moderních budov a navštívíme vyhlídkovou věž Euromast; návrat na ubytování

4.den: Keukenhof nejkrásnější a největší květinový park s milióny sazenic květin v nádherné parkové úpravě; Amsterdam – prohlídka města, návštěva brusírny diamantů, projížďka lodí po grachtech; odjezd

5.den: příjezd v ranních hodinách

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení,…)

Ubytování a stravování:   2x hotel se snídaní

Termín:  12. – 16. 4. 2018            Cena: 5.950,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 1.700,- Kč

V ceně: doprava, průvodce, 2x ubytování v hotelu, 2x snídaně, služby CK , pojištění proti úpadku CK
Cena nezahrnuje městkou taxu 4 € (platí se na místě)

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jedná se o poznávací zájezd s pestrou náplní programu – rozmanité krajiny, městečka s hrázděnými domky, barevná vřesoviště, ostrov Helgoland a jeho fascinující pobřeží v Severním moři.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; projížďka pohořím Harz s neobvyklými skalními útvary; město Harzgerode s hrázděnými domy a zámkem ze 16. stol.; okouzlující městečko Qedlinburg zapsané na seznamu UNESCO; lanovka na skalní plošinu Hexentanzenplatz – výletní místo a rejdiště čarodějnic; křivolaké uličky, hrázděné domy a pohádkový zámek najdeme ve Wernigerode; přejezd na ubytování

2.den: Lüneburg s řadou středověkých památek se zvlněnými cihlovými liniemi; Lüneburská vřesoviště porostlá kvetoucím vřesem a porosty jalovců; město Brémy se středověkým centrem je dalším místem zapsaným na seznamu UNESCO; nocleh

3.den: z přístavu Cuxhaven se vydáme výletní lodí na ostrov Helgoland, který je vyhledávaným turistickým cílem. Pobyt strávíme procházkami po vyhlídkách na červené útesy, návštěvou malebného městečka, v případě příznivého počasí možnost koupání na plážích s bílým pískem. Bezcelní zóna ostrova dává možnost levných nákupů. Odpoledne návrat na pevninu a cesta zpět

4.den: návrat ráno kolem 3. hodiny

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení)

Ubytování a stravování:  2x hotel se snídaní

Termín: 28. 9 – 1. 10. 2018      Cena: 4.890,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 950,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zavedeme Vás do významného regionu Francie, proslaveného výrobou skvělých světoznámých vín. Ve středověku byl centrem náboženské víry, která dala vzniknout mistrovským románským dílům.

Program:
1.den: odjezd před půlnocí

2.den: nejprve si prohlédneme Dijon – správní středisko oblasti s nádhernou architekturou burgundských vévodů; Aloxe-Corton – vinice založená již Karlem Velikým; prohlídka hospicu z r. 1443 v Beaune; slavné burgundské víno ochutnáme v Meursault; ubytování

3.den: snídaně; impozantní bazilika Ste-Madeleine na pahorku ve Vézeley; famózní vinařské městečko Chablis; v městečku Tonnerre se dostaneme k mystickému prameni Fosse Dionne; nahlédneme do života mnichů v opatství Abbaye de Fontenay; dostaneme se k prameni řeky Seiny, návrat na ubytování

4.den: snídaně; Clos de Vougeot – sídlo „Bratrstva rytířů“ hodnotící kvalitu vína; jedna z nestarších a nejvýznamnějších románských staveb Burgundska – opevněný opatský kostel St-Philibert v Tournus; městečko Vaux (literární Zvonokosy); odjezd domů

5.den: příjezd v brzkých ranních hodinách

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení,.. )

Ubytování a stravování:  2x v hotelu se snídaní

Termín: 27. 9. – 1. 10. 2018    Cena: 5.690,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj  1.350,- Kč

Cena zahrnuje:  dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu 2 €  (platí se na místě)

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zájezd je zaměřen na zajímavá místa německé i švýcarské strany Bodamského jezera.

Program:
1.den: odjezd po půlnoci; historické centrum Lindau; malebné městečko Wasserburg na poloostrově s hradem a výhledem na rakouské, lichtenštejnské a švýcarské hory; překrásné barokní městečko Meersburk s úzkými uličkami a zámkem na skalním útesu; trajektem přeplujeme Bodamské jezero a navštívíme květinový ostrov Mainau s krásnou květinovou a parkovou úpravou, skleníky, motýlím domem, …; nocleh

2.den: snídaně; procházka starým centrem města Schaffhausen, kde dlážděné ulice vroubí gotické, renesanční, barokní i rokokové domy; kolem malebného hradu Laufen se dostaneme do bezprostřední blízkosti fascinujících největších evropských vodopádů na řece Rýn; malebné a historické městečko Stein am Rhein s freskovými fasádami budov; prohlídkou památek v Kostnici si připomeneme i naše dějiny spojené s postavou Mistra Jana Husa; večer odjezd s příjezdem domů po půlnoci

Doprava: lux. bus. (WC, klimatizace, video, …) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování: 1x v hotelu se  snídaní

Termín :  7. – 8. 4. 2018          Cena : 3.450,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj  500,- Kč.

Cena zahrnuje:  dopravu, 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, trajekt po jezeře, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zájezd Vás provede úchvatnou krajinou od horských masivů, kolem nádherných jezer k mořskému pobřeží.

Program:
1.den: odjezd kolem půlnoci; příjezd k jezeru Lago di Garda s průzračně čistou vodou, subtropickou vegetací a návštěvou lázeňských středisek – Riva s přístavním náměstím, podloubím a mohutnou hodinovou věží; Malcesina – krásně položené městečko pod skalními stěnami Monte Balda (2.200 m); výlet visutou lanovkou na Bocca Trato Spino (1.720 m) a procházka po hřebeni s nádhernými výhledy; opevněný poloostrov Sirmione; ubytování v přímořském letovisku Lido di Jesolo; večeře

2.den: snídaně; příjemnou projížďkou lodí se dostaneme přímo až na náměstí Sv. Marka v Benátkách, které  po staletí uchvacují každého, kdo sem zavítal. Gondoly  tiše proplouvají množstvím kanálů s více než 400 mosty a stovkami paláců, které jsou svědky slávy Benátské republiky. Návrat na ubytování; večeře

3.den: snídaně; projedeme Velkou dolomitskou cestu, s nejkrásnějšími částmi Dolomit. Autobusem zdoláme nejvýše položený průsmyk na této cestě – Pordoijoch (2.239 m n.m.); spočineme na vyhlídce Falzarego; prohlédneme si světoznámé středisko zimních sportů Cortina d´Ampezzo; nádherné panorama Alp si prohlédneme z vyhlídky masivu Sella, kam nás vyveze lanovka, a zastavka u jezera Misurina ohraničeného nádherným panoramatem Alp. Příjezd domů o půlnoci.

Doprava: lux. bus (WC, klima, video, občerstvení, …)

Ubytování a stravování:  2 x  hotel s  polopenzí

Termín: 17. – 21. 5.  2018     Cena:  5.590,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  930,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu,  průvodce, 2x ubytování, 2x polopenzi, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje lázeňský poplatek 4 €  (platí se na místě)

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tato jihozápadní část Německa je kolébkou velkých dynastií, jež sehrály důležitou roli v dějinách i kultuře Německa a z nichž vzešli králové a císařové nejvelkolepější epochy německého středověku.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; výbuch střelného prachu proměnil hrad Wertheim v romantickou zříceninu s panoramatickým výhledem na hrázděné domy města; nádherné historické budovy z různých období charakterizují město Schwäbisch Hall na řece Kocher; krásné město Esslingen na řece Neckar proslulo šumivým vínem a v křivolakých uličkách objevíte mnoho zajímavostí, jako např. unikátní most Innere Brücke s kaplí;

2.den: zámecký komplex Ludwigsburg, který je přezdíván „švábské Versailles“, se rozkládá v srdci města a obklopují jej zahrady rozdělené do různých částí (francouzská, barokní, pohádková, ovocná) s dalšími stavbami.  Druhou zastávkou bude klášter Maulbronn – nejzachovalejší ukázka středověké architektury v Evropě s obrannými hradbami, věžemi a věžovou bránou.  Jedno z nejkrásnějších německých měst – Heidelberg leží na řece Neckar, kterou překlenuje impozantní Starý most. V Heidelbergu sídlí nejstarší německá univerzita a po staletí byl rušným a významným kulturním střediskem.

Doprava: lux.bus (WC, video, klimatizace,…) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování: 1x hotel se snídaní

Termín: 28. – 29. 9. 2018            Cena: 3.290,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:   800,- Kč
Cena zahrnuje:  dopravu, 1x ubytování, 1x snídani, průvodce, služby CK,  pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pestrý zájezd do nádherného prostředí jižní Francie při pobřeží Středozemního moře, které se příznačně nazývá Cóte d´Azur – Azurové pobřeží. Jsou zde světoznámá rekreační a lázeňská místa navštěvovaná nejen řadovými turisty, ale i nejbohatšími osobnostmi tohoto světa z řad politiků, majitelů význačných firem, filmových hvězd, spisovatelů, …

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách do Francie

2.den: nezapomenutelný zážitek z návštěvy svrchovaného státu Knížectví Seborga s dechberoucím výhledem na pobřeží; město Nice se slavnou anglickou promenádou a historickým centrem; přejezd na ubytování

3.den: snídaně; Ramatuelle  – horská obec a působiště herce Gérarda Philipa; přístav, staré město a slavná četnická stanice v St.Tropez; v případě příznivého počasí koupání v moři; oblast „červených skal“Cannes – přístav, uličky historického centra a festivalová hala; návrat na ubytování

4.den: snídaně; prohlídka výroby francouzských parfémů a vesnička na „bidýlku“ Ëze, proslavená úžasnou polohou nad mořem; monacká skála a Monako (knížecí palác, katedrála s hrobem princezny Grace, uličky starého města); Monte Carlo – slavné Casino, závodní trať F1; odjezd

5.den: návrat v brzkých ranních hodinách

Ubytování a stravování: 2x v hotelu (2lůžkové pokoje), snídaně

Doprava: lux. busem (WC,video, klimatizace, …)

Termín:  31.5. – 4. 6. 2018     Cena:  6.490,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj + 1.200,- Kč

V ceně: doprava, 2x ubytování, 2x snídaně, průvodce, služby CK, zák. pojištění CK proti úpadku
Nezahrnuje: lázeňskou taxu 3 € (platí se na místě)

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Návštěva alpské oblasti v severozápadním koutě Itálie bude určitě lahůdkou pro milovníky nádherné přírody.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: tunelem ve výšce 1.875 m.n.m. zdoláme průsmyk Velký Svatý Bernard, který je spojen s výcvikem psů záchranářů již od. 11. stol.; příjezd do Cogne v N.P. Grand Paradiso – divoký kout přírody s impozantními horami, podmanivými ledovci a vodopády; v  Aostě se snoubí jedinečná scenérie hor a římská i středověká kultura; Basilica di Superga s úžasnou výzdobou v modrožluté barvě trůní na kopci s hezkým výhledem na Torino; ubytování, večeře

3.den: snídaně; v prstenci hor zvaných „mléčná dráha“ se nachází obec Bardonecchia s dochovanými kamennými a dřevěnými budovami; odtud vyjedeme lanovkou na štít Punta Colomion se strhujícím výhledem; půvabné horské městečko Susa s římskými a středověkými památkami; vysokými horami obklopené městečko Avigliana, se zachovanými středověkými domy a podloubími; centrum Piemontu – Torino s krásnou polohou v alpském podhůří, nádhernými barokními památkami a bývalou královskou rezidencí savojské dynastie; zpět na ubytování, večeře

4.den: snídaně; metropole Miláno se směsicí starého a nového v popředí se slavným nebetyčným Dómem a návštěvou jeho neobvyklé střechy se 135 věžičkami a nesčetnými chrliči; cesta domů,  příjezd  po půlnoci

Doprava: lux.busem ( WC, DVD, klimatizace, …)

Ubytování a stravování:  2x hotel s polopenzí

Termín:  30. 8. – 3.  9. 2018       Cena:  5.890,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  1.050,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování, 2x polopenzi, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje turistickou taxu celkem 3 € (platí se v místě).

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chtěli bychom Vám ukázat nádhernou předvánoční atmosféru, kdy ze všech koutů ulic a náměstíček dýchá pohoda starobylých tržišť s výhradně vánočním zbožím, voní spousta dobrot, svítí miliony světel a line se vánoční hudba.

Výlet jsme rozdělili do dvou dnů a pro náš program jsme vybrali historická města německého Podunají – Regensburg, Straubing a Passau, která jsou svými vánočními trhy pověstná.

Program:
1.den:  odjezd kolem 8 hodiny,   prohlédneme si  historická centra měst Regensburg a Passau, která jsou pověstná neodolatelnou vánoční atmosférou adventních trhů; ubytování v hotelu

2.den:  po snídani strávíme půl dne odpočinkem v lázních Europatherme v  Bad Füssingu. Areál poskytuje celoročně odpočinek a relaxaci pro všechny věkové kategorie. K dispozici je soustava 5 krytých a 10 otevřených bazénů s termální vodou 15o-42oC, masážní trysky, perličkové koupele, vodní proudy, atd.; při cestě domů se ještě zastavíme na vánočních trzích ve Straubingu, které jsou možná rozsahem trochu menší, ale o to idyličtější; návrat domů kolem 20. hodiny

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení, …)

Ubytování:  a stravování:  hotel se snídaní

Termín:  1. – 2. 12. 2018      Cena: 2.390,-  Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování, 1x snídani, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Příplatek na jednolůžkový pokoj: 390,- Kč

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Navštivte s námi  rozlohou sice malé, ale o to významnější království. Uvidíte místa nazývaná „démanty severu“ .

Program:
1.den: odjezd v pozdějších ve večerních hodinách

2.den: Brugge na romantických vodních kanálech mají středověký ráz s historickým jádrem a jsou kolébkou vlámského umění; Gent s  velkým množstvím chráněných památek je řazen mezi nejkrásnější města Evropy; Antwerpy jsou 2. největším  evropským přístavem, centrem diamantového průmyslu a obchodu, krása historického náměstí soutěží o prvenství s Bruselem a katedrála je nejkrásnější a největší v zemi. Milovníci Rubense pravděpodobně vědí, že ve zdejších kostelech mohou shlédnout originály některých mistrových děl; nocleh

3.den: snídaně; ruční výrobou tapisérií proslavený Mechelen s monumentální katedrálou se zvonkohrou. prohlídka hl. města Brusel –  nádherné náměstí Grand Place, gotická radnice, symbol města “Maneken-pis“, „uličky labužníků“ , královský palác,…; univerzitní Leuven s nejhezčí gotickou radnicí v Evropě je plný malých náměstíček s útulnými hospůdkami;  odjezd s příjezdem domů po půlnoci.

Doprava: lux. busem (WC, video, klimatizace, … ) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování: 1 x hotel (2lůžkové pokoje) se snídaní

Termín:  4. – 7. 5. 2018                 Cena:  3.950,- Kč  

Příplatek na jednolůžkový pokoj: + 850,- Kč

V ceně: doprava, 1x ubytování,  1x snídaně; průvodce, služby CK,  pojištění proti úpadku CK.
Nezahrnuje městskou taxu 2,50 € ( platí se na místě ).

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V českokrumlovském Divadle s otáčivým hledištěm budete mít tentokrát možnost shlédnout zpracování známé pověsti o Draculovi. Nemrtvý démon hrabě Dracula opouští svůj hrad v Transylvánii, aby rozšířil své pole působnosti a našel ženu, jejíž portrét ho okouzlil. Nikdo netuší, jak nebezpečný je ten uhrančivý cizinec. Nikdo, až na doktora Van Helsinga…

Doprovodný program zájezdu:

1.den: odjezd v ranních hodinách; v Lipně se dostaneme do korun stromů díky vyhlídkové stezce, která zde byla postavena společně s vyhlídkovou věží; navštívíme cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě a prohlédneme si hrad Rožmberk, který je kolébkou mocného rodu Rožmberků. Přejedeme na ubytování s večeří již tradičně do Velešína a večer  shlédneme v Č. Krumlově představení Dracula

2.den: po snídani zamíříme na Kozí Hrádek. Potom přejedeme do Tábora, kde si prohlédneme pamětihodnosti města a ve zbylém volném čase se můžete věnovat příjemnému posezení v některém pohostinném zařízení, nebo si prohlédnout další zajímavosti, jako je středověké podzemí města, husitské muzeum, namlsat se v muzeu čokolády, navštívit vyhlídkovou věž kostela, strašidelné podzemí, skřítkov, atd.

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení )

Ubytování a stravování:  internát střední školy ve Velešíně – buňky (1 buňka = dva 2lůžkové pokoje + společná sprcha a WC pro oba pokoje). Součástí je polopenze ( večeře, snídaně ).

Termín:  9. – 10. 6. 2018        Cena:  2.690,- Kč

V ceně: doprava, ubytování, polopenze, vstupenka do divadla, průvodce

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici. 

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Římané zde zanechali města, cesty, akvadukty a lázně.  Inspiraci zde čerpali umělci a spisovatelé jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Krajina Camargue s rozlohou 140 000 hektarů slanisek, dun a rýžových polí v deltě řeky Rhóny láká turisty stády polodivokých koní, býků i hejny plameňáků, ale také neodolatelnými vůněmi a vynikající kuchyní.

Program:
1.den: večer odjezd a přejezd do Francie

2.den: zachovalý  a funkční amfiteátr v Orange – středisku obchodu s vínem, olivami, medem a lanýži; Chateauneuf du Pape, jehož vinice produkují nejlepší vína; městečko  Fontaine de Vaucluse u fascinujícího skalního pramene řeky Sorgue; skalní vesnice Gordes s pravým provensálským rázem; Avignon – papežský palác a jedno z  fascinujících měst světa; nocleh

3.den: snídaně; všechna kouzla kraje se snoubí  v Arles na řece Rhóně; přístavní letovisko St. Maries i městečko Aigues du Mortes se středověkými hradbami a obřími hromadami vytěžené soli; Montpellier se pyšní velkou pěší zónou, novou výstavbou architektonicky sladěnou s historickými památkami a římským akvaduktem; nocleh

4.den: snídaně; kromě slavného amfiteátru v Nimes budete okouzleni francouzskými zahradami s mohutným vodním pramenem; pocítíte ohromení před 2 000 let starým mostem Pont du Gard, který je nejlepším důkazem umění starých Římanů; odjezd

5.den: příjezd v ranních hodinách

Doprava:  lux. bus (WC, klima, video, občerstvení …)

Ubytování a stravování: 2x v hotelu se snídaní, 2-3lůžkové pokoje

Termín: 4. – 8. 5. 2018            Cena: 5.950,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  + 1.450,- Kč
Cena zahrnuje:  dopravu, 2x hotel, 2x snídani, průvodce, služby CK, pojištění CK proti úpadku
Nezahrnuje městskou taxu celkem 3 €

 

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stálý zájem o návštěvu jednoho z nejkrásnějších měst na světě nás opět vede k  zařazení tohoto oblíbeného a mnohokrát vyzkoušeného zájezdu do  našeho programu. Mnozí z těch, kteří Paříž navštívili, se sem opět vrací, aby si znovu připomněli neodolatelnou atmosféru města a přitom zaměřili svou pozornost na další detailnější pohledy. Ti, kteří přijedou do Paříže poprvé, budou překvapeni nádherou starobylých památek i pompézností moderní architektury.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: 1. část prohlídky Paříže, večer ubytování

3.den: 2. část prohlídky, večerní projížďka městem, návrat na hotel

4.den: 3. část prohlídky, v podvečer odjezd

5.den: příjezd domů v ranních hodinách

V průběhu zájezdu uvidíte všechna významná a turisticky zajímavá místa v Paříži. Z těch nejvýznačnějších můžeme jmenovat např. Eiffellovu věž, Vítězný oblouk, Pantheon, Notre Dame, Montmartre, Pigalle, palác Pompidou, Versailles, atd. V případě dostatečného počtu zájemců bude možno využít skupinové slevy na projížďku lodí po Seině. Počítáme také s časem pro osobní volno.

Doprava: lux.bus (WC, video, klimatizace, možnosti občerstvení v průběhu cesty, …)

Ubytování a stravování: 2x v hotelu se snídaní

Termín: 6. – 10. 9. 2018        Cena: 5.290,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj    1.300,- Kč

Cena obsahuje: dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu 3 € (patba na místě)

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Připomínáme

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU PRACOVNÍ DOBY NAŠÍ PROVOZOVNY:
V letním období z provozních důvodů otevřeno pouze ve středu
10:00-12:00 13:30-16:30
V případě potřeby využijte spojení uvedené v rubrice kontakty.
--------------------------------

MImořádně jsme zařadili do programu zájezd na muzikál Čas růží v termínu 11.11.2018. Bližší informace v rubrice aktuality.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).