Zájezd Vás provede úchvatnou krajinou od horských masivů, kolem nádherných jezer k mořskému pobřeží.

Program:
1.den: odjezd kolem půlnoci; příjezd k jezeru Lago di Garda s průzračně čistou vodou, subtropickou vegetací a návštěvou lázeňských středisek – Riva s přístavním náměstím, podloubím a mohutnou hodinovou věží; Malcesina – krásně položené městečko pod skalními stěnami Monte Balda (2.200 m); výlet visutou lanovkou na Bocca Trato Spino (1.720 m) a procházka po hřebeni s nádhernými výhledy; opevněný poloostrov Sirmione; přejezd na ubytování do přímořského letoviska Lido di Jesolo; večeře

2.den: snídaně; příjemnou projížďkou lodí se dostaneme přímo až na náměstí Sv. Marka v Benátkách, které  po staletí uchvacují každého, kdo sem zavítal. Gondoly  tiše proplouvají množstvím kanálů s více než 400 mosty a stovkami paláců, které jsou svědky slávy  Benátské republiky. Návrat na ubytování; večeře

3.den:  snídaně; projedeme Velkou dolomitskou cestu, s nejkrásnějšími částmi Dolomit. Autobusem zdoláme nejvýše položený průsmyk na této cestě – Pordoijoch (2.239 m); spočineme na vyhlídce Falzarego; prohlédneme si světoznámé  středisko zimních sportů Cortina d´Ampezzo;  nádherné panorama Alp si prohlédneme z  vyhlídky masivu Sella, kam nás vyveze lanovka, a zastavka u jezera Misurina ohraničeného nádherným panoramatem Alp. Příjezd domů o půlnoci.

Doprava: autobusem (WC, klima, video, občerstvení, …)

Ubytování a stravování:  2x   hotel s  polopenzí

Termín:  9. – 13. 6. 2022             Cena:  5.950,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  1.950,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu,  průvodce, 2x ubytování, 2x polopenzi, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje lázeňský poplatek 4 €  (platí se na místě)

V zájezdu již nejsou další volná místa. .

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přijměte pozvání do oblasti na pomezí České republiky, Polska a Německa, která se při toku řeky Sprévy rozděluje na Horní a Dolní Lužici.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; čeká nás nezapomenutelný zážitek z projížďky na pramici překrásnou přírodou Sprévaldského lesa s nekonečnou řadou malých restaurací servírujících jídla přímo z hráze; v Bad Muskau navštívíme největší a nejkrásnější přírodní park v anglickém stylu ve střední Evropě (UNESCO); Budyšín (Bautzen) vyniká malebnou polohou na vysoké skále nad údolím Sprévy a krásně zrekonstruovaným historickým centrem; nocleh

2.den: staré soukenické město Zhořelec (Görlitz) Vás uchvátí řadou jedinečných architektonických skvostů; po prohlídce Žitavy (Zittau) s kostelem Svatého kříže a Velkým žitavským postním plátnem se projedeme žitavskou úzkorozchodnou železnicí do lázeňského městečka Oybin s dominantní pískovcovou skálou a hradem historicky spjatým s působením Karla IV.; večer příjezd domů

Termín:  24. – 25. 9. 2022                  Cena: 3.290,- Kč

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování: hotel, 2lůžk. pokoje se snídaní

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, ubytování, snídani,  služby CK, pojištění proti úpadku CK

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  600,- Kč

V zájezdu již nejsou další volná místa.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Program:
1.den: Litomyšl – prohlídka zámku, města a dalších zajímavostí na zámeckém návrší (rodný dům B. Smetany, klášterní zahrady, Červená věž…)

2.den: barokní poutní kostel Pany Marie Bolestné ze 17. stol, který navštívil též papež Jan Pavel II.; zřícenina gotického hradu Potštejn na břehu Divoké Orlice; rodný domek vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše; projdeme naučnou stezkou Zemská brána, která prochází nejhezčí částí podél toku Divoké Orlice, plné kamenů a peřejí;

3.den: pozoruhodný rokokový zámek Nové hrady označovaný též jako „České Versailles“ nebo „Malý Schönbrunn“; unikátní lidská obydlí v pískovcových sklepích obce Zderaz; o historii a tradicích obce se dozvíme ve Zderazském domečku; záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka; Brána do pravěku umožní nahlédnout do pravěkého světa na území Železných hor; procházka mezi pískovcovými skalami přírodní rezervace Maštale;

4.den: hrad Litice na skalnatém ostrohu nad Divokou Orlicí; největší muzeum řemesel v Letohradu nabízí 50 různých expozic živností z let 1840-1930; jediná románská stavba východních Čech v Č.Třebové – Rotunda sv. Kateřiny ze 13. stol a Chaloupka Maxe Švabinského; krásný rozhled až k hraničním horám z rozhledny na Kozlovském kopci;

5.den: v zámku Častolovice, kde v žije současná majitelka hraběnka Sternbergová, můžeme vidět interiéry, zámecký park s oborou, minizoo atd.; v podvečer příjezd domů

Doprava: autobusem

Ubytování a polopenze: 4x v hotelu Zlatá Hvězda v centru Litomyšle, 2-4lůžkové pokoje

Termíny:    16. – 20. 7. 2022  (vyprodaný termín)
                     2. – 6. 8. 2022    (vyprodaný termín)

Cena:  5.950,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 2.000,- Kč.

Cena zahrnuje: dopravu, 4x ubytování, 4x polopenzi, průvodce, služby CK,  pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje městský poplatek cca. 50,- Kč/noc

V zájezdu již nejsou další volná místa.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Patříte k milovníkům Vánoc, kteří si jejich magickou atmosféru užívají už od začátku adventu? Pak jste nejspíš také nadšenými návštěvníky tradičních trhů se spoustou dobrého jídla a ručně vyráběných ozdob.

Vánoční trh na pevnosti Königstein v Saském Švýcarsku vítá návštěvníky během všech adventních víkendů. Osvícen je 1600 lampami na řetězech zdobících 400 stromků. Obchodníci jsou rozmístěni dokonce i v podzemních kasematech. Kromě nakupování dobrot, dárků či dekorací můžete také navštívit pevnost včetně prohlídky s audioprůvodcem v českém jazyce.

Adventní trh na Königsteinu dýchá dobovou atmosférou. Pevnost, tyčící se 247 metrů nad hladinou Labe, patří mezi nejvýznamnější německé památky. V období vánočních trhů se sem sjedou kejklíři, muzikanti, loutkaři a další umělci. Ne nadarmo jsou trhy nazvané Königstein – Zimní pohádka.

Termín:  sobota 3. 12. 2022      Cena:  950,- Kč

V ceně: doprava,  průvodce, zák.poj. CK proti úpadku

Cena neobsahuje : vstupné cca.9 € na vánoční trhy, zahrnující i prohlídku pevnosti (v době přípravy nebyla cena známa)

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stálý zájem o návštěvu jednoho z nejkrásnějších měst na světě nás opět vede k  zařazení tohoto oblíbeného a mnohokrát vyzkoušeného zájezdu do  našeho programu. Mnozí z těch, kteří Paříž navštívili, se sem opět vrací, aby si znovu připomněli neodolatelnou atmosféru města a přitom zaměřili svou pozornost na další detailnější pohledy. Ti, kteří přijedou do Paříže poprvé, budou překvapeni nádherou starobylých památek i pompézností moderní architektury.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: 1. část prohlídky Paříže, večer ubytování

3.den: 2. část prohlídky, večerní projížďka městem, návrat na hotel

4.den: 3. část prohlídky, v podvečer odjezd

5.den: příjezd domů v ranních hodinách

V průběhu zájezdu uvidíte všechna významná a turisticky zajímavá místa v Paříži. Z těch nejvýznačnějších můžeme jmenovat např. Eiffellovu věž, Vítězný oblouk, Pantheon, Notre Dame, Montmartre, Pigalle, palác Pompidou, Versailles, atd. V případě dostatečného počtu zájemců bude možno využít skupinové slevy na projížďku lodí po Seině. Počítáme také s časem pro osobní volno.

Doprava: autobusem (WC, video, klimatizace, možnosti občerstvení v průběhu cesty, …)

Ubytování a stravování:  2x v hotelu se snídaní

Termín:  29.9. – 3.10.2022     Cena:  5.890,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:    1.400,- Kč

Cena obsahuje: dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu 4 € (platí se na místě).

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z mnoha množných zajímavostí nejjižnější oblasti Rakouska jsme sestavili  tento program :

1.den: odjezd o půlnoci;  jeden ze zdejších symbolů a předloha pro hrad  animované verze Sněhurky od Walta Disneye – pevnost Hochosterwitz  trůnící na skále ve výšce 160 m.;  Klagenfurt – hl. město Korutan na břehu jezera Worthersee; „cestu kolem světa“ absolvujete v parku Minimundus, kde je 140 nejznámějších staveb světa v měřítku 1:25 doplněných funkčními modely lodí, vlaků a interaktivní zábavné centrum včetně 4D kina; fascinující výhled na jezero a Alpy se Vám otevře z unikátní vyhlídkové věže na vrcholu Pyramidenkogel (dolu můžete obrovským tobogánem);  nocleh

2.den: snídaně; z mestečka Annenheim na břehu jezera Osiacher See podnikneme výlet lanovkou na vrchol Gerlitzen do výšky 1.911 m.n.m.; mezi skalními stěnami projdeme nenáročnou, ale krásnou soutěskou  Raggaschlucht s mnoha vodopády;  objevíme úžasné přírodní scenérie  v údolí Malta proslulého jako „údolí padající vody“; vysokohorskou silnicí dojedeme k unikátní přehradě Kölnbrein (1.933 m.n.m.) s krásnými výhledy na ledovce pokrývající  masivy Vysokých Taur (možnost krátké vycházky); příjezd domů kolem 22. hodiny

Doprava: autobusem (WC, video, klima, občerstvení )

Ubytování:  1x hotel se snídaní

Termín :  17. – 18. 9. 2022          Cena:  3.950,-  Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1 x ubytování, bufetovou snídani, průvodce, služby CK včetně DPH, zák.poj. proti úpadku CK
Příplatek na jenolůžkový pokoj + 750,- Kč
Cena neobsahuje pobytový poplatek 2 € – platba při ubytování.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jedná se o poznávací zájezd s pestrou náplní programu – rozmanité krajiny, městečka s hrázděnými domky, barevná vřesoviště,  ostrov Helgoland a jeho fascinující pobřeží v Severním moři.

Program:
1.den: odjezd v ranních hodinách; projížďka pohořím Harz s neobvyklými skalními útvary; město Harzgerode s hrázděnými domy a zámkem ze 16. stol.; okouzlující městečko Qedlinburg zapsané na seznamu UNESCO; lanovka na skalní plošinu Hexentanzenplatz – výletní místo a rejdiště čarodějnic; křivolaké uličky, hrázděné domy a pohádkový zámek najdeme ve Wernigerode; přejezd na ubytování

2.den: Lüneburg s řadou středověkých památek se zvlněnými cihlovými liniemi; Lüneburská vřesoviště porostlá kvetoucím vřesem a porosty jalovců; město Brémy se středověkým centrem je dalším místem zapsaným na seznamu UNESCO; nocleh

3.den: z přístavu Cuxhaven se vydáme výletní lodí na ostrov Helgoland, který je vyhledávaným turistickým cílem. Pobyt strávíme procházkami  po vyhlídkách na červené útesy, návštěvou malebného městečka, v případě příznivého počasí možnost koupání na plážích s bílým pískem. Bezcelní zóna ostrova dává možnost levných nákupů. Odpoledne návrat na pevninu a cesta zpět

4.den: návrat ráno kolem 3. hodiny

Doprava: autobusem (WC, video, klima, občerstvení)

Ubytování a stravování:  2x hotel se snídaní

Termín: 2. – 5. 9. 2022          Cena: 5.190,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 1.200,- Kč
V základní ceně: doprava, průvodce, 2x ubytování v hotelu, 2x snídaně, služby CK, pojištění proti úpadku  CK
Nezahrnuje cenu trajektu cca. 60 Eur (nebyla upřesněna v době vydání nabídky)

V zájezdu již nejsou další volná místa.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tentokrát v českokrumlovském Divadle s otáčivým hledištěm shlédneme detektivní komedii Pes Baskervillský. Po záhadné smrti pána na baskervillském panství se i kolem jeho dědice stahuje síť. Podaří se Sherlocku Holmesovi a jeho věrnému Watsonovi zastavit pekelného psa?

Zájezd jsme obohatili o další doprovodný program.

1.den: Odjezd v ranních hodinách. Prohlédneme si Buškův hamr, jeden z mála funkčních hamrů v České republice. Projdeme se přírodní rezervací Červené blato, která je národní a evropsky významnou lokalitou ležící na okraji CHKO Třeboňsko. Navštívíme poutní místo  a římskokatolický farní kostel Panny Marie Těšitelky, přezdívaný též „Jihočeské Lurdy“. Přejezd na ubytování s večeří již tradičně do Velešína a večer představení Pes Baskervilský v Divadle s otáčivým hledištěm v Č. Krumlově. Kolem půlnoci návrat na ubytování

2.den: Uvidíme dochovanou pozdně gotickou tvrz v Kestřanech. Navštívíme architektonický skvost zámek Blatná s rozsáhlým anglickým parkem. V podvečer příjezd.

Doprava: autobusem

Ubytování a stravování:  internát střední školy ve Velešíně – buňky (1 buňka = dva 2lůžkové pokoje + společná sprcha a WC pro oba pokoje). Součástí je polopenze ( večeře, snídaně ).

Termín:  25. – 26. 6. 2022        Cena:  3.290,- Kč    

V ceně: doprava, ubytování, polopenze, vstupenka do divadla, průvodce

V zájezdu již nejsou volná místa.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

Termín zájezdu Za poznáním Lužice byl změněn na 24.-25.9.2022.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).