Velká Británie je pro našince zcela zvláštní zemí. Způsob dopravy, státní zřízení, územní poloha, měrové jednotky a další odlišnosti vytvářejí pro nás zcela odlišný styl života. Nyní máte příležitost seznámit se s přívětivou a vstřícnou mentalitou lidí i se starými ceremoniemi, odehrávajícími se v hlavním městě monarchie.

Program:
1.den: večer odjezd přes SRN a Belgii do Calais

2.den: Eurotunelem do Folkenstonu; prohlídka starobylého Canterbury s významnou katedrálou; dojezd do Londýna; Greenwich a bariéry na Temži; ubytování

3.den: snídaně; prohlídka královského sídla Windsor; Tower a Tower Bridge; procházka čtvrtí bývalé Docklands; katedrála sv. Pavla; návrat na ubytování

4.den: snídaně; celodenní prohlídka centrální části Londýna s časem na osobní volno; Eurotunelem zpět a cesta domů

5.den: příjezd v ranních hodinách

Dále v  Londýně uvidíme např. Westminster Abbey, Trafalgarské  nám., oblast Soho, Hyde park, královskou observatoř a nultý poledník, oblast City, most Milénia, Buckinghamský palác, Big Ben, Národní galerii, Downing Street, St. James palác a park, … další zajímavá místa této metropole.

Doprava: lux. bus (WC, klimatizace, DVD,občerstvení, …)

Ubytování: 2x hotel, 2x teplé anglické snídaně

Termín: 27. 4. – 1. 5. 2018     Cena: 6.950,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  1.500,- Kč

Cena zahrnuje:  dopravu, 2x ubytování, 2x snídaní, Eurotunel, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Samotná středověká města Schwerin, Rostock nebo Stralsund s úchvatnými architektonickými památkami jsou už sama o sobě dostatečným důvodem k návštěvě. Když k tomu přidáme ještě monumentální cisterciácký klášter v Bad Doberanu a hlavně nádherné pobřeží Baltského moře s úžasnými útesy na ostrově Rujana, je rozhodnuto.

Program:
1.den: odjezd v brzkých hodinách; malebné město Neubrandenburg obklopené takřka nedotčenými hradbami s věžemi, hrázděnými domy a branami; přejezd na nejrozmanitější německý ostrov Rujana s procházkou k majáku a strmým křídovým útesům na Cap Arkona; pozoruhodné hanzovní město Stralsund jehož historické centrum s množstvím cihlových gotických staveb je na seznamu UNESCO; ubytování

2.den: nejvýznamnější přístav na Baltu – Rostock s domy ze 17 stol.; projížďka Kühlungsborn neboli historickou železnicí zvanou „Molli“ s parní lokomotivou do  Bad Doberanu s fascinujícím cisterciáckým klášterem; kouzelné město Schwerin s pohádkovým zámkem na břehu jezera; v podvečer odjezd domů s příjezdem kolem půlnoci

Doprava: lux.bus (WC, video, klima, občerstvení…)

Ubytování a stravování: 1x hotel včetně snídaně

Termín: 7. – 8. 4. 2018            Cena: 3.490,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, ubytování, snídaně, služby CK, pojištění proti úpadku  CK
Příplatek na jednolůžkový pokoj:   400,- Kč

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Květiny, větrné mlýny, grachty, sýry, diamanty, rybářská městečka s rybími specialitami, města Amsterdam,  Rotterdam, … atd. vám nabídne zájezd do  Nizozemského království, které odolává náporům moře.

Program:
1.den:  odjezd ve večerních hodinách

2.den: Marken – stará protestantská vesnice s kouzelným  přístavem; Alida Hoeve – výroba holandských sýrů s jejich ochutnávkou a výrobna dřeváků; promenáda v malebném rybářském městečku Volendam s možností ochutnávky rybích specialit; živý skanzen starobylé holandské vesnice Enkhuizen na břehu Zuiderzee; ubytování v centru Rotterdamu

3.den: jedinečný soubor větrných mlýnů Kinderdijk (UNESCO); unikátní Nieuwport s hradbami a středověkymi uličkami ze 17. stol.; typické holandské město Gouda s pozoruhodným kostelem ze 16. stol.; Den Haag – prohlídka centra sídelního města; v Rotterdamu uvidíme spoustu moderních budov a navštívíme vyhlídkovou věž Euromast; návrat na ubytování

4.den: Keukenhof nejkrásnější a největší květinový park s milióny sazenic květin v nádherné parkové úpravě; Amsterdam – prohlídka města, návštěva brusírny diamantů, projížďka lodí po grachtech; odjezd

5.den: příjezd v ranních hodinách

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení,…)

Ubytování a stravování:   2x hotel se snídaní

Termín:  12. – 16. 4. 2018            Cena: 5.950,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 1.700,- Kč

V ceně: doprava, průvodce, 2x ubytování v hotelu, 2x snídaně, služby CK , pojištění proti úpadku CK
Cena nezahrnuje městkou taxu 4 € (platí se na místě)

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zájezd je zaměřen na zajímavá místa německé i švýcarské strany Bodamského jezera.

Program:
1.den: odjezd po půlnoci; historické centrum Lindau; malebné městečko Wasserburg na poloostrově s hradem a výhledem na rakouské, lichtenštejnské a švýcarské hory; překrásné barokní městečko Meersburk s úzkými uličkami a zámkem na skalním útesu; trajektem přeplujeme Bodamské jezero a navštívíme květinový ostrov Mainau s krásnou květinovou a parkovou úpravou, skleníky, motýlím domem, …; nocleh

2.den: snídaně; procházka starým centrem města Schaffhausen, kde dlážděné ulice vroubí gotické, renesanční, barokní i rokokové domy; kolem malebného hradu Laufen se dostaneme do bezprostřední blízkosti fascinujících největších evropských vodopádů na řece Rýn; malebné a historické městečko Stein am Rhein s freskovými fasádami budov; prohlídkou památek v Kostnici si připomeneme i naše dějiny spojené s postavou Mistra Jana Husa; večer odjezd s příjezdem domů po půlnoci

Doprava: lux. bus. (WC, klimatizace, video, …) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování: 1x v hotelu se  snídaní

Termín :  7. – 8. 4. 2018          Cena : 3.450,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj  500,- Kč.

Cena zahrnuje:  dopravu, 1x ubytování v hotelu, 1x snídani, trajekt po jezeře, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU PRACOVNÍ DOBY NAŠÍ PROVOZOVNY:
V letním období z provozních důvodů otevřeno pouze ve středu
10:00-12:00 13:30-16:30
V případě potřeby využijte spojení uvedené v rubrice kontakty.
--------------------------------

MImořádně jsme zařadili do programu zájezd na muzikál Čas růží v termínu 11.11.2018. Bližší informace v rubrice aktuality.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).