Krásné zážitky slibuje jednodenní zájezd do méně vzdálené oblasti Německa.

Program:
Odjezd v ranních hodinách. Nad soutěskou Donaudurchbruch lemovanou křídovými skalisky nás čeká prohlídka malebného hradu Prunn na sklaním ostrohu s nádherným výhledem do údolí; po té navštívíme klášter Weltenburg, kde si prohlédneme kostel a také nejstarší klášterní pivovar na světě; asi 20ti minutovou projížďkou výletní lodí soutězskou po Dunaji se dostaneme k monumentálnímu památníku vítězství nad Napoleonem Befreiungshalle, který se vypíná na vysokém kopci nad soutokem řek Altmühl a Dunaj; přejezd do Regensburku – města s bohatou historií a řadou cenných stavebních památek ( monumentální dóm, nejstarší dochovaný kamenný most ve střední Evropě, prétorskou bránu, středověké měšťanské domy, …). Odoláte ochutnávce regensburgských uzenek, které jsou považovány za nejlepší na světě a které se ve stejné uzenářské dílně připravují již od 12 století ?; večer návrat
domů

Doprava:  lux. busem (WC, DVD, klimatizace,…) s možností občerstvení v průběhu cesty

Termín: 8. 4. 2017             Cena: 950,-  Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce,  služby CK, zákonné pojištění proti úpadku CK

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tentokrát jsme cestu za památkami rozdělili do tří dnů a rozšířili o další zajímavosti v oblasti Lazio, Ujistěte se, že díla našich předků ukazují na jejich vysoké umělecké cítění, vynikající znalosti různých vědeckých oborů a obdivuhodné architektonické schopnosti.

1.den se porozhlédneme po zajímavostech mimo hl. město – v parku Sacro Bosco najdeme pokřivené budovy, obrovské kamenné bytosti a alegorické nestvůry; Villa Lante má jedinečné renesanční zahrady s fontánami; mezi hradbami se nachází mistrovská architektura a historické jádro města Viterbo; u Cerveteri si prohlédneme nekropoli s labyrintem ulic lemovaných hrobkami (tumuly) ze 6. až 1. st. př.n.l.; nocleh

2.den si prohlédneme poklady Vatikánu. Budete obdivovat sbírky vatikánských muzeí a především výzdobu Sixtinské kaple. Ohromující je rozlehlost Baziliky sv. Petra i výstup na kopuli s nádherným výhledem po celém Římě a do zahrad Vatikánu; Ostia Antica obsahuje rozsáhlé pozůstatky přístavního města z počátků 1. tisíciletí n.l.; navrat na nocleh

3.den nás čeká „věčné město“ Řím – jedno z nejstarších měst Evropy založené před více než 2700 lety. Jako středisko římské a později i katolické říše měl nesmírný vliv na svět. Mnoho evropských jazyků má kořeny v latině, politické a právní systémy vznikly podle římského vzoru, stavitelé ve světě využívají techniky zdokonalené v antickém Římě. Mnoho památek můžeme shlédnou i dnes. Večer odjezd do ČR.

4.den příjezd v ranních hodinách

Doprava:  lux. bus. (WC, DVD, klima, občerstvení)

Ubytování:  2x v hotelu s polopenzí

Termín:  28. 4. – 2. 5. 2017                           Cena:  6.290,-  Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x polopenzi, průvodce, služby CK, zákoné pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu celkem 4 € (platí se na místě).

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Dánsko je bohaté historií i moderní současností. Hrady, zámky, katedrály, romantický venkov, rybářské osady a především metropole Kodaň s uměleckými sbírkami a památkami dokumentujícími slavnou královskou historii.

Program:
1.den odjezd ve večerních hodinách

2.den ranní trajekt do Gedseru; návštěva bývalého hl. města Roskilde – katedrála s hrobkami králů, přístav s muzeem vikingských lodí; zámek Frederiksborg – symbol královské moci; prohlídka hlavního města Kodaň – královský palác Amalienborg, malá mořská víla, katedrála, strarý přístav Nyhavn s kulisou lodí a hospůdek, Glyptotéka, královský zámek Rosenborg, …);  nocleh

3.den přejezd unikátního mostu na ostrov Fyn; Odense – největší středisko ostrova Fyn (působiště H.CH. Andersena); Egeskov – nejhezčí renesanční vodní hrad Evropy s krásnými zahradami a muzei řemesel, automobilů, motorek a vozidel záchranné služby; Ribe - nejstarší dánské město se zachovalými hrázděnými domky opředené starými dánskými pověstmi a tradicemi; Mogeltonder – malebná vesnice se starými domy s doškovými střechami

4.den příjezd domů v ranních hodinách

Doprava:  lux.busem (WC, video, klima, občerstvení,.. )

Ubytování:  1x v hotelu s bufetovou snídaní

Termín: 13. – 16. 4. 2017                          Cena: 4.950,-  Kč

Cena zahrnuje: dopravu, trajekt, 1x ubytování, 1x snídani, průvodce, služby CK, zákonné poj. proti úpadku CK

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaměříme na dvě význačná místa v Bavorsku.

Bamberk stejně jako Řím, leží na sedmi pahorcích. Může se pochlubit nádherně zachovalým  starobylým jádrem, ovinutým rameny řeky Regnitz (Dóm, klášter sv.Michala, most s radnicí, biskupské paláce, …).

Vysoko nad Mohanem se vypíná benediktinský klášter spolu s poutním kostelem Vierzehnheiligen (čtrnácti svatých pomocníků). Tato vznosná barokní bazilika se zařadila k nejznámějším mistrovským dílům jihoněmeckého baroka.

Termín:  1. 4. 2017                        Cena:  850,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu,  průvodce, zák.poj. CK proti úpadku

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dvě sousedící země, plné majestátných alpských velikánů a stříbrných jezer, kde za cinkotu kravských zvonců vznikají vynikající sýry a lahodné čokolády rozplývající se na jazyku. Tím vším prostupuje tikot švýcarských hodinek. Zaposlouchejte se s námi.

Program:
1.den odjezd o půlnoci; La Chaux de Fonds je mezinárodním centrem výroby hodin v jehož muzeu uvidíte více než 3000 exponátů historie měření času od prehistorie do dnešních dnů a 15 tun vážící zvonkohru; alpská vyhlídka ze slavného vrcholu Telede Ran; univerzitní město s citadelou Neuchatel vyniká výrobou vína a leží na březích třetího největšího švýcarského jezera Lac Neuchatel; hlavní město Bern a srdce Švýcarska s historickým centrem na vysokém ostrohu nad řekou s množstvím kašen, typickým 16 km  dlouhým podloubím,  obchody umístěnými ve sklepích a také nově vybudovaným výběhem pro medvědy, kteří jsou symbolem města; nocleh

2.den projdeme se starobylými uličkami města Zürich s jeho památkami a také po obchodní pěší zóně až k jezeru;   prohlídka Luzernu Vás pohladí mnoha náměstíčky, malovanými fasádami domů a především starobylým dřevěným krytým mostem při ústí řeky Reuss do Vierwaldstättského jezera;  ve  Vadúzu, hlavní obci Lichtenštejnska, uvidíme moderní upravené centrum a knížecí zámek na skále; přejezd domů s příjezdem po půlnoci

Doprava: lux. busem (WC, klimatizace, video,…) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování:  hotel Ibis Budget Zürich, 2lůžk. pokoje  (snídaně +310,- Kč)

Termín:  22. – 23. 4. 2017                       Cena:  3.750,- Kč

Cena zahrnuje: 1x ubyt. v hotelu,  dopravu, průvodce, služby CK včetně DPH, zák. poj.  proti úpadku CK.
Nezahrnuje:  city tax 2,50 € – platba na místě, snídani ( viz. výše )

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

UPOZORŇUJEME:
na úpravu pracovní doby v naší kanceláři od 1. 6. 2017 do odvolání.

Nová pracovní doba
pondělí, středa, pátek
10:00-12:00 a 13:30-16:30
--------------------------------------
MIMOŘÁDNĚ ZAŘAZENÝ NAKUPOVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA
bližší informace v rubrice AKTUALITY, nebo POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - POLSKO

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).