Chtěli bychom Vám představit oblast Itálie, která je nám Středoevropanům vzhledem k vzdálenosti hůře přístupná, a tím i méně známá.

Program:
1.den: odjezd, průjezd SRN, Rakouskem a Itálií

2.den: příjezd do Neapole, večer nalodění na trajekt, uhbytování v kajutách

3.den: ráno vylodění v Palermu;  cesta vnitrozemím do letoviska Cefalu s normandským dómem; odpoledne návštěva Taorminy – letní i zimní klimatické lázně a nejhezčí místo v Itálii; prohlídka Syrakus – Archimedovo rodiště, římský amfiteátr, Ucho Dionýsovo a největší řecké divadlo na světě

4.den: nejnápaditější barokní památky z lávového kamene nalezneme v Katánii; výjezd na nejvyšší evropskou činnou sopku Etnu, která je pokládána za kovářskou dílnu boha ohně Vulkána; nejvýše položené město Sicílie Enna čnící na nedobytné skále

5.den: překrásné mozaikové komplexy ze 4. stol. v Piazza Armerina; slavné údolí chrámů v Agrigento s nejlépe dochovanými řeckými chrámy v Itálii;

6.den: zbytky řeckého města Selinunte zničeného Kartáginci; Marsala proslavená sladkými dezertními víny; fénické město Erice se tyčící se 750 m n. m.

7.den: úchvatná katedrála a klášter benediktinů s cennými mozaikami v Monreale; prohlídka Palerma; noční trajekt

8.den: vylodění v Neapoli a přejezd domů s příjezdem po půlnoci

Doprava: lux. busem (WC, video, klimatizace, …) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování:  4x hotel, dvojlůžkové pokoje, 4x polopenze, 2x kajuta na trajektu trajektu

Termín:  23. – 31. 10. 2018       Cena: 14.490,- Kč

Příplatek na jednolůžkové pokoje v hotelu: 2.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 4x ubytování v hotelu, 4x polopenzi, trajekty tam a zpět (4lůžkové kajuty),  průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pojďme se napít. Ale abychom také něco zhlédli a dozvěděli se něco zajímavého, připravili jsme k návštěvě vinného sklepa nový doprovodný program.

Program:
1.den:  ráno odjezd do Třebíče. Máte rádi románský styl, gotiku, baroko i uličky starých židovských čtvrtí? Třebíč nabízí od každého trochu. Zdejší židovská čtvrť se synagogou a hřbitovem byla společně s románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa v roce 2003 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Přejedeme na ubytování do Hustopeče; znovu zavítáme do mnohým z Vás již známého habánského sklepa, abychom se  pobavili a odreagovali od všedních záležitostí při degustaci toho, co se v uplynulém roce urodilo. K dobré náladě přispěje živý hudební doprovod, dobrá večeře, neomezená konzumace vína  a další teplé občerstvení.

2.den: snídaně; cestou zpět domů se zastavíme v na jednom z nejnavštěvovanějších moravských hradů Pernštejn. Na skále nad městysem Nedvědice se tyčí bezmála osm století a za celou svoji historii nebyl nikdy dobyt. Pro svou zachovalost byl často středem pozornosti filmařů. Příjezd domů kolem 19. hodiny

Doprava:  lux. busem

Ubytování a stravování: 1x hotel Formanka,  dvojlůžkové pokoje se snídaní

Termín:  20. – 21. 10. 2018     Cena: 2.390,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  350,- Kč
vinný sklep :  550,- Kč ( www.prvnivinarska.cz)

Základní cena obsahuje:  dopravu, ubytování, snídani, průvodce, služby CK, pojištění CK proti úpadku

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čeká vás víkend v nejromantičtější oblasti Německa. Pohádková krajina vinic, středověkých hradů, malebných městeček a významná městská centra v údolí řeky Rýn, které je zapsáno v kulturním dědictví UNESCO.

Program:
1.den: odjezd po půlnoci; jedno z nejstarších německých měst Kolín nad Rýnem hrálo významnou úlohu ve středověku a pyšní se románskými i gotickými stavbami včetně slavného kolínského dómu; Bonn – hl. město Německa do r. 1991; „Německý roh“ na soutoku Mosely a Rýna s prohlídkou centra města Koblenz; ubytování v hotelu malé obce Stolzenfels na břehu Rýna

2.den: snídaně; průjezd romantickým údolím Rýna; zastávka na známé vyhlídce Loreley; zastavení v romantickém městečku Bacharach s unikátní směsicí historických budov a hradbami; zakončení programu návštěvou Mainz – hlavního města spolkové země Porýní-Falc; odjezd domů s příjezdem do půlnoci

Doprava: lux. busem (WC,video, klima, občerstvení, …)

Ubytování a stravování:  1 x hotel, dvojlůžkové pokoje se snídaní

Termín: 13. – 14. 10. 2018      Cena: 3.490,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj: 560,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování, průvodce, služby CK vč. DPH, zák. poj. proti úpadku CK.

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zájezd je zaměřen na oblast Dolního Rakouska. Turisticky je země atraktivní z přírodního i historického hlediska. Najdeme zde velké množství klášterů, hradů, zámků, opevněných městeček a krásnou přírodní krajinu umocněnou úchvatnými pohledy na Dunaj.

Program:
1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách; Drosendorf – zastávka v městečku se zachovalým opevněním z 12.st. nad řekou Dyjí; zámek Artstetten – prohlídka zámku, kostela a krypty (místo posledního odpočinku Fr. Ferdinanda d´Este a Žofie); barokní klášter Melk – prohlídka komplexu a parku; hl. město Dolního Rakouska St. Pölten a jeho podvečerní atmosféra, nocleh

2.den: snídaně; průjezd romantickým krajem Wachau s vinicemi, hrady a zámky; zastávka ve Spitz – rozkošné městečko choulící se na úpatí vrchu na břehu Dunaje; středověký Dürnstein s ruinou hradu (vězněn angl. král Richard Lví srdce), zachovalé gotické a renesanční domy; starobylé město Krems – zbytky středověkého opevnění a vzácné arkádové domy;  Heldenberg s hrobkou maršála Radeckého a památníkem rakouským vojevůdcům; přilehlý objekt také zahrnuje výstavu automobilových veteránů. Odjezd domů s příjezdem krátce po půlnoci.

Doprava: lux. busem (WC,video, klimatizace,…) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování:  1 x  hotel, dvojlůžové pokoje se snídaní

Termín:  13. – 14. 10. 2018     Cena: 2.890,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:   520,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování, 1x snídani, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro poznávací zájezd do Polska jsme vybrali místa navzájem zcela rozdílná. Dvě z nich spojuje to, že jsou na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: Wadovice – Dům Jana Pavla II., kde se narodil Karol Wojtyla, je dnes jeho muzeem; Kalvaria Zebrzydovska – nejstarší a nejneobvyklejší kalvárie v Polsku, kterou nechal postavit vládce Krakowa a fanatický katolík s cílem napodobit půdorys Jeruzaléma; Krakow (UNESCO) – jde o 2. největší město Polska s více něž 3.000 památkových objektů. Prohlédneme si staré město, jehož nejzajímavější část – hlavní Rynek s tržištěm ze 13. stol. stojí uprostřed bývalého středověkého města. Součástí návštěvy bude i prohlídka nádherného komplexu hradu Wawel, katedrály, židovské čtvrti Kazimierz i budovy univerzity, která je nejstarší v Polsku; ubytování, večeře

3.den: po snídani Wieliczka (UNESCO) – jeden z nejstarších činných solných dolů. V současné době je v provozu 9 pater vedoucích do hloubky 327 m. Během prohlídky projedeme 3 patra, kde se těžilo v dobách od 17. do 19. stol. Dostaneme se do hloubky 136 m a prohlédneme si podzemní sály, kapli i muzeum s unikátními výtvory ze soli; odjezd domů s příjezdem kolem půlnoci.

Ubytování a stravování:  1x hotel, 2lůžkové pokoje, polopenze

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení,…)

Termín: 5. – 7. 10. 2018               Cena:  3.390,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  450,- Kč
Cena zahrnuje:   dopravu, 1x ubytování, 1x polopenzi, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK

Další místa v zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU PRACOVNÍ DOBY NAŠÍ PROVOZOVNY:
V letním období z provozních důvodů otevřeno pouze ve středu
10:00-12:00 13:30-16:30
V případě potřeby využijte spojení uvedené v rubrice kontakty.
--------------------------------

MImořádně jsme zařadili do programu zájezd na muzikál Čas růží v termínu 11.11.2018. Bližší informace v rubrice aktuality.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).