Doba podzimních prázdnin, kdy  můžeme na teplo jenom vzpomínat, je jako stvořená pro návštěvu některé z jižních zemí. Proto jsme pro Vás připravili okruh pevninským Řeckem s návštěvou těch nejzajímavějších míst.

Program:
1.den: odjezd v noci z 23. na 24.10., přejezd do Ancony

2.den: nalodění a noční trajekt do Řecka (4lůžk. kajuty)

3.den: vylodění v Igoumenitsa, přejezd přes pohoří Pindos se zastávkou v lyžařském středisku Metsovo; prohlídka Meteory – komplex mohutných skalních věží, na jejichž vrcholcích se nachází velké množství klášterů; nocleh, večeře

4.den: snídaně; na místě slavné bitvy mezi Peršany a Spartou v Thermopylech nalezneme známý epigram: „Běž poutníče a zvěstuj Lakadaimonským, že mi tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám“; nejslavnější věštírna a střed starověkého světa Delfy, kde věštila Pýthie a určovala tak chod antických dějin; nocleh, večeře

5.den: snídaně; celodenní prohlídka Athén (monumentální Akropole, čtvrť Agora, Dionýsovo divadlo atd.); nocleh, večeře

6.den: snídaně; světoznámý, až 80 metrů hluboký Korintský průplav; antické lázně, zachovalý amfiteátr a nejslavnější kultovní místo boha zdraví Asklépia v Epidauru; kyklopské kruhové hradby, Atreova pokladnice, Lví brána,  hrad a královské hroby v Mykénách; nocleh, večeře

7.den: snídaně; návštěva Nauplionu, prvního hlavního města Řecka; impozantní socha slavného statečného krále Leonidase ve Spartě, která je bohužel chabou připomínkou slavné velmoci;  Mystra – sídelní město byzantských princů a metropole středověkého Peloponésu s byzantskými kostely a freskami zapsanými  v seznamu památek UNESCO; nocleh, večeře

8.den: snídaně; prohlídka areálu starověké Olympie, která byla od r. 776 př.n.l. dějištěm sportovních her; průjezd přírodní rezervací s lagunami a piniovými lesy; příjezd do Patry a nalodění na noční trajekt (4lůžk. kajuty)

9.den: vylodění v přístavu Ancona a přejezd zpět do ČR

10.den: příjezd v časných ranních hodinách

Doprava: lux. bus. (WC, video, klimatizace,…) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty;noční trajekty do Řecka a zpět, čtyřlůžkové kajuty se soc.  příslušenstvím

Ubytování a strava: 5x hotel, 2-3lůžk. pokoje, polopenze (snídaně, večeře)

Termín: 23. 10. – 1 .11. 2019       Cena: 15.690,- Kč

Příplatek na jednolůžkové pokoje v hotelu  2.500,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x trajekt ve 4lůžk. kajutách, 5x ubytování v hotelu, 5x polopenzi, průvodce, služby CK, zák. pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje pobytové taxy celkem 8 € (platí se na místě)

Poslední 1 místo.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Již tradičně jeden z posledních zájezdů roku věnujeme návštěvě moravského vinného sklepa s doprovodným programem.

Program:
1.den: ráno odjezd do Buchlova. Navštívíme hrad Buchlov, který se řadí k nejstarším hradům v České republice. Nikdy nedobytá pevnost je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu v pohodlné renesanční panské sídlo. Pro jeho zachovalost je také často využíván filmaři. Popojedeme na zámek Buchlovice, který patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území ČR. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležitost v dějinách posledních let habsburské monarchie činí ze zámku místo významem daleko přesahující hranice českých zemí.
Přejedeme na ubytování do Hustopeče; znovu zavítáme do mnohým z Vás již známého habánského sklepa ( www.prvnivinarska.cz), abychom se  pobavili a odreagovali od všedních záležitostí při degustaci toho, co se v uplynulém roce urodilo. K dobré náladě přispěje živý hudební doprovod, dobrá večeře, neomezená konzumace vína  a další teplé občerstvení.

2.den: po snídani si prohlédneme  centrum Jihlavy. Volný čas můžete využít návštěvou zajímavé ZOO „bez mříží“, prohlídkou jihlavského podzemí, nebo využít času k příjemnému posezení s občerstvením; příjezd domů kolem 19. hodiny

Doprava: autobusem  (WC, video, klima, občerstvení…)

Ubytování a strava:   hotel Formanka (letos nově zrekonstruované koupelny), 2lůžkové pokoje,  snídaně

Termín:  19. – 20. 10. 2019     Cena: 2.490,- Kč

Příplatek:  jednolůžkový pokoj  450,- Kč
vinný sklep    600,- Kč

Základní cena obsahuje: dopravu, ubytování, snídani, průvodce, služby CK, pojištění CK proti úpadku

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Navštivte rozlohou sice malé, ale o to významnější království. Uvidíte místa nazývaná „démanty severu“ .

Program:
1.den: odjezd v pozdějších ve večerních hodinách

2.den: Brugge na romantických vodních kanálech mají středověký ráz s historickým jádrem a jsou kolébkou vlámského umění; Gent s  velkým množstvím chráněných památek je řazen mezi nejkrásnější města Evropy; Antwerpy jsou 2. největším  evropským přístavem, centrem diamantového průmyslu a obchodu, krása historického náměstí soutěží o prvenství s Bruselem a katedrála je nejkrásnější a největší v zemi. Milovníci Rubense pravděpodobně vědí, že ve zdejších kostelech mohou shlédnout originály některých mistrových děl; nocleh

3.den: snídaně; ruční výrobou tapisérií proslavený Mechelen s monumentální katedrálou se zvonkohrou; prohlídka hl. města Brusel –  nádherné náměstí Grand Place, gotická radnice, symbol města “Maneken-pis“, „uličky labužníků“ , královský palác,…; univerzitní Leuven s nejhezčí gotickou radnicí v Evropě je plný malých náměstíček s útulnými hospůdkami;  odjezd s příjezdem domů po půlnoci.

Doprava: lux. busem (WC, video, klimatizace, … ) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty

Ubytování a stravování: 1 x hotel (2lůžkové pokoje) se snídaní

Termín:  11. – 14. 10. 2019                 Cena:  4.290,- Kč  

Příplatek na jednolůžkový pokoj: + 950,- Kč

V ceně: doprava, 1x ubytování,  1x snídaně; průvodce, služby CK,  pojištění proti úpadku CK.
Nezahrnuje městskou taxu 2,50 € ( platí se na místě ).

Poslední 2 volná místa.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stálý zájem o návštěvu jednoho z nejkrásnějších měst na světě nás opět vede k  zařazení tohoto oblíbeného a mnohokrát vyzkoušeného zájezdu do  našeho programu. Mnozí z těch, kteří Paříž navštívili, se sem opět vrací, aby si znovu připomněli neodolatelnou atmosféru města a přitom zaměřili svou pozornost na další detailnější pohledy. Ti, kteří přijedou do Paříže poprvé, budou překvapeni nádherou starobylých památek i pompézností moderní architektury.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: 1. část prohlídky Paříže, večer ubytování

3.den: 2. část prohlídky, večerní projížďka městem, návrat na hotel

4.den: 3. část prohlídky, v podvečer odjezd

5.den: příjezd domů v ranních hodinách

V průběhu zájezdu uvidíte všechna významná a turisticky zajímavá místa v Paříži. Z těch nejvýznačnějších můžeme jmenovat např. Eiffellovu věž, Vítězný oblouk, Pantheon, Notre Dame, Montmartre, Pigalle, palác Pompidou, Versailles atd. V případě dostatečného počtu zájemců bude možno využít skupinové slevy na projížďku lodí po Seině. Počítáme také s časem pro osobní volno.

Doprava: lux. bus (WC, video, klimatizace, možnosti občerstvení v průběhu cesty, …)

Ubytování a stravování: 2x v hotelu se snídaní

Termín: 3. – 7. 10. 2019        Cena: 5.790,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj    1.300,- Kč

Cena obsahuje: dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu 3 € (platí se na místě)

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Připomínáme

Od 26.9.2019 bude naše provozovna uzavřena do zahájení prodeje na novou sezónu 2020.
V případě potřeby využijte spojení uvedená v rubrice Kontakty.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).