Zájezd do oblasti na rozhraní Švýcarska a Itálie s dech beroucími pohledy na jezera obklopená horskými masivy, horské vesničky a lázeňská střediska, která nenechají Vaše kamery a foťáky  odpočinout.

Program:
1.den odjezd před půlnocí

2.den příjezd do Švýcarska, cesta údolím Rýna přes Chur, slavnou roklí Via Mala do středověkéhoho města Bellinzona (hl. město kantonu Ticcino); horské, velmi fotogenické údolí Verzasco (starobylé vesničky s kamennými domy, vysoká hráz přehradní nádrže – známá z filmu James Bond, dravá horská říčka Verzasca); unikátní klenutý most nad smaragdovou vodou v Lavertezzu; město parků, promenád a zahrad Lugano a výjezd lanovkou na Monte Bré (933 m) s ohromujícím výhledem na Alpy a jezero Lugano;  ubytování s polopenzí

3.den návštěva parku Švýcarsko v miniaturách Melide; výlet lodí po jezeře Maggiore ze švýcarského módního letoviska Ascona do italského letoviska Luino se středomořskou atmosférou; zpět na ubytování

4.den cesta se zastávkami podél jezer Como a Mezzola do švýcarského kantonu Graubünden, výjezd do atraktivního horského průsmyku Maloja (1815 m) se zastávkou u vodopádu Borgonuovo a roklí rozděleném městě Chiavenna; lázeňské středisko Svatý Mořic; poté průjezd další úchvatnou cestou do průsmyku Flüela (2383 m) a přejezd zpět domů s příjezdem po půlnoci.

Doprava:  lux. busem (WC, klimatizace, video,občerstvení,…)

Ubytování:  2 x hotel s polopenzí

Termín:  18. 5. – 22. 5. 2017                        Cena:  5.290,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj   1.100,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu,  průvodce, 2x ubytování, 2x polopenzi, služby CK, zákonné pojištění proti úpadku CK

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tentokrát jsme cestu za památkami rozdělili do tří dnů a rozšířili o další zajímavosti v oblasti Lazio, Ujistěte se, že díla našich předků ukazují na jejich vysoké umělecké cítění, vynikající znalosti různých vědeckých oborů a obdivuhodné architektonické schopnosti.

1.den se porozhlédneme po zajímavostech mimo hl. město – v parku Sacro Bosco najdeme pokřivené budovy, obrovské kamenné bytosti a alegorické nestvůry; Villa Lante má jedinečné renesanční zahrady s fontánami; mezi hradbami se nachází mistrovská architektura a historické jádro města Viterbo; u Cerveteri si prohlédneme nekropoli s labyrintem ulic lemovaných hrobkami (tumuly) ze 6. až 1. st. př.n.l.; nocleh

2.den si prohlédneme poklady Vatikánu. Budete obdivovat sbírky vatikánských muzeí a především výzdobu Sixtinské kaple. Ohromující je rozlehlost Baziliky sv. Petra i výstup na kopuli s nádherným výhledem po celém Římě a do zahrad Vatikánu; Ostia Antica obsahuje rozsáhlé pozůstatky přístavního města z počátků 1. tisíciletí n.l.; navrat na nocleh

3.den nás čeká „věčné město“ Řím – jedno z nejstarších měst Evropy založené před více než 2700 lety. Jako středisko římské a později i katolické říše měl nesmírný vliv na svět. Mnoho evropských jazyků má kořeny v latině, politické a právní systémy vznikly podle římského vzoru, stavitelé ve světě využívají techniky zdokonalené v antickém Římě. Mnoho památek můžeme shlédnou i dnes. Večer odjezd do ČR.

4.den příjezd v ranních hodinách

Doprava:  lux. bus. (WC, DVD, klima, občerstvení)

Ubytování:  2x v hotelu s polopenzí

Termín:  28. 4. – 2. 5. 2017                           Cena:  6.290,-  Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x polopenzi, průvodce, služby CK, zákoné pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu celkem 4 € (platí se na místě).

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Pohoří Durynského lesa je nazýváno „Zeleným srdcem Německa“. Můžeme zde obdivovat nádhernou přírodu, hezké vyhlídky, malebná městečka a nachází se zde i známe středisko zimních sportů Oberhof. Celé oblasti vévodí fascinující hrad Wartburg.

Program:
1.den odjezd v ranních hodinách;  zastávka v pulzujícím univerzitním městě Ilmenau, kde  pobýval  i  J.W.Goethe; románský klášter ze 12. stol.Paulinzelle  byl  domovem benedigtinů a v období reformace ponechán osudu; město Erfut je hlavním a zároveň nejstarším městem Durynska – mohutná pevnost Petersburg, domy  různých epoch, zajímavá náměstí a Kramářský most, který nese 32 budov s obchody;  staré obchodní město Gotha s mohutným vévodským sídlem Friedenstein;  nocleh

2.den prohlídka legendárního hradu Wartburg, který se jako mohutná pevnost rýsuje nad městem a od r. 1999 je zapsán na seznamu památek UNESCO; město Eisenach na úpatí hradního vrchu s radnicí ze 16. století; nádherný vodopád Trusetaler Waserfall z 19. stol. je dílem lidských rukou; malebné, hrázděnými domy oplývající městečko Schmalkaden s renezančním zámkem Wilhemsburg a zajímavou hutí z roku 1835; příjezd domů ve večerních hodinách

Termín:  7. – 8. 5. 2017                   Cena:  2.590,- Kč

Doprava:  lux. busem (WC, klimatizace, video,…) s možností občerstvení v průběhu cesty

Ubytování:  1x hotel, 2lůžkové pokoje se snídaní

Příplatek na jednolůžkový pokoj   + 500,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, ubytování, snídani,  zákonné pojištění proti úpadku CK

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Magnetem pro návštěvníky je zábavný park PLAYMOBIL u Norimberku s jedinečným motem – být aktivní, v pohybu a hrát si místo postávání ve frontách na atrakce. Můžete si jen tak užívat pohodové atmosféry parku, či se zapojit do světa PLAYMOBILu, jako např. loď plující pod pirátskou vlajkou, rytířský hrad nebo obydlí na stromě s kouzelným pramenem víl, džungle, indiánská vesnice, důl zlatokopů nebo statek s traktory rozvíjí dětskou fantazii, sebedůvěru, zkušenosti, šikovnost a motivuje i rodiče. Spousty hraček a dětských hřišť umožňují dětem, aby si různé věci vlastnoručně vyzkoušely. Lezení, šplhání nebo balancování v zastřešené provazové a lezecké dráze se světelným labyrintem,… jsou výzvou pro všechny děti.

Speciálně vybudované westernové městečko s typickou krajinou a nápaditými myšlenkami, jak děti zabavit hrou. Saloon a nostalgická banka s poštovní přepážkou poskytují všem dětským pistolníkům a gangsterům prostor pro přepadové inscenace a prožívání situací a zábavy jako ve westernu.

Při špatném počasí se můžete bavit v centru HOB, které se rozkládá na ploše 5.000 m2. Se zbloudilými vikingy, v moderním světě, v romantickém pohádkovém zámku nebo ve vyrabovaném rytířském hradě – zkrátka v krytých prostorách si mohou děti hrát s originálním PLAYMOBILem velikosti XXL.

Hrát si a dovádět mohou všechny věkové kategorie, ideální je park pro děti do věku kolem 12ti let. Bližší info k parku na: www.playmobil-funpark.de

Termín:  20. 5. 2017  (sobota)

Cena                   děti 3-12let         děti do 3 let
1.190,- Kč            990,- Kč              790,- Kč

Cena obsahuje: dopravu lux.busem,  průvodce, celodenní pobyt v Playmobil-parku, služby CK, zákonné poj.proti úpadku CK

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Budapešti se přezdívá „Paříž východu“ a je perlou na Dunaji, jak se sami můžete přesvědčit. Nabízíme Vám prohlídku turisticky nejnavštěvovanějších památek na obou březích Dunaje společně s dalším doprovodným programem, který Vám toto hlavní město Maďarska představí i v jiných pohledech.

1.den odjezd v časných ranních hodinách; navštívíme maďarské město na Dunaji Ostřihom, kde Vás určitě zaujme velkolepá bazilika svatého Štěpána, největší v zemi. Z vrcholku její kopule je nádherný výhled na město, hraniční řeku Dunaj i na slovenské území; přejedeme do Budapešti na ubytování v hotelu Griff a po večeři se vydáme lodí po Dunaji, odkud při hudebním doprovodu se skleničkou sektu uvidíme na osvětlené památky a mosty; návrat do hotelu

2.den v blízkosti Budapešti navštívíme největší maďarský skanzen u městečka Szetendre; po návratu do Budapešti bude následovat první část prohlídky této metropole v části Budín  ( hradní vrch, Matyášův chrám, Rybářská bašta, Budínský palác, panoramatická vyhlídka na vrcholu Gellért s citadelou); večer posezení v csárdě s večeří, folklórem a ochutnávkou vín;  návrat do hotelu

3.den dokončíme prohlídku města v části Pešť (Belváros – vnitřní město, korzo Váci utca, Grebaudova cukrárna z  r.1858, bazilika sv. Štěpána, Parlament, Památník milénia, Městský park a hrad Vajdabunyad, …); a po osobním volnu se vydáme na cestu domů s příjezdem do půlnoci

Doprava: lux.autobusem (WC,video, klimatizace,…) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty

Ubytování: 2x hotel, 2lůžk. pokoje, polopenze

Termín:  12. – 14. 5. 2017                                Cena:    4.690,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování s polopenzí, loď po Dunaji se sklenkou sektu, večeře a program v csárdě, průvodce, služby CK vč. DPH, zák. poj. proti úpadku CK.
Jednolůžkový pokoj  za příplatek 800,- Kč .

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

UPOZORŇUJEME:
na úpravu pracovní doby v naší kanceláři od 1. 6. 2017 do odvolání.

Nová pracovní doba
pondělí, středa, pátek
10:00-12:00 a 13:30-16:30
--------------------------------------
MIMOŘÁDNĚ ZAŘAZENÝ NAKUPOVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA
bližší informace v rubrice AKTUALITY, nebo POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - POLSKO

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).