Pojďme se napít. Ale abychom také něco shlédli a dověděli se něco zajímavého, připravili jsme k návštěvě vinného sklepa nový doprovodný program.

Program:
1.den ráno odjezd do Kroměříže. Pro svou mimořádnou historii spojenou se vzdělaností a uměním je Kroměříž nazývána Hanáckými Athénami. Město je od roku 1978 městskou památkovou rezervací, v roce 1997 bylo vyhlášeno nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později v roce 1998 byl Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Velehradský klášter je vůbec první cisterciácký klášter založený na Moravě. Jeho součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, vyznamenaná Zlatou růží (1985) a je nejvýznamnější poutní bazilikou České republiky. Přejedeme na ubytování do Hustopeče; abychom znovu zavítali do mnohým z Vás již známého habánského sklepa, abychom se  pobavili a odreagovali od všedních záležitostí při degustaci toho, co se v uplynulém roce urodilo. K dobré náladě přispěje živý hudební doprovod, dobrá večeře, neomezená konzumace vína a další teplé občerstvení.

2.den snídaně; cestou zpět domů se zastavíme v Brně, kde se můžete zúčastnit společné prohlídky zajímavostí v centru města, nebo využít času k vlastnímu programu (návštěva jiných zajímavostí, nákupy, doladění chutí z předchozího večera, …). Příjezd domů kolem 19. hodiny.

Doprava:  lux. busem (WC,video, klimatizace,…)

Ubytování:  1x hotel Formanka se snídaní, 2lůžk. pokoje

Termín:  21. – 22. 10. 2017                           Cena:  2.290,- Kč

Příplatky:
jednolůžkový pokoj   300,- Kč
vinný sklep                500,- Kč  (www.prvnivinarska.cz)

Cena obsahuje:  dopravu, ubytování, snídani, průvodce, služby  a zákonné pojištění CK

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Seriál vícedenních zájezdů po ČR nás zavede do Středních Čech a oblasti v okolí Prahy.

Program:
1.den cestu do Středních Čech rozdělíme na tři části;  navštívíme firmu Bohemia sekt ve Starém Plzenci s exkurzí a ochutnávkou produktů; prohlédneme si Koněpruské jeskyně; v Přerově nad Labem uvidíme skanzen lidové architektury středního Polabí

2.den prohlídka hradu Kokořín a procházka v Kokořínském dole se skalním labyrintem a útvarem zvaným Pokličky; Stará Boleslav je nejstarším poutním místem v Čechách spojené s mučednickou smrtí sv. Václava

3.den Průhonický zámecký park, ve kterém byla natočena řada pohádek; exkurze v pivovaru Velkopopovický Kozel; Sázavský klášter - významné středisko slovanské vzdělanosti;  pozůstatek středověkého opevnění – mohutná věžovitá brána tvrze Tuchoraz

4.den prohlídka hradu Okoř; navštívíme město nad soutokem Vltatvy a Labe – Mělník; vycházka na obří Čertovy hlavy vytesané v pískovcové skále sochařem Václavem Levým

5.den zámek Veltrusy; vycházka na horu Říp, krátká zastávka v upraveném centru města Louny; večer příjezd domů

Doprava: lux.busem (WC, video, klimatizace,…)

Ubytování: 4x v hotelu , 2-3lůžkové pokoje

Stravování: polopenze

Termíny:  1. – 5. 8. 2017   a   26. – 30. 8. 2017    Cena:  4.690,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj  + 700,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 4x ubytování, 4x polopenzi, průvodce, služby CK, zákon. poj. proti úpadku CK

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Opět se vracíme k oblíbenému zájezdu do českokrumlovského Divadla s otáčivým hledištěm. Shlédneme detektivní komedii Pes Baskervillský. Po záhadné smrti pána na baskervillském panství se i kolem jeho dědice stahuje síť. Podaří se Sherlocku Holmesovi a jeho věrnému Watsonovi zastavit pekelného psa ? Nejslavnější případ Sherlocka Holmese v režii Petra Zelenky. Sherlock Holmes přichází! Bát se bude i váš pes!

Zájezd jsme obohatili o další doprovodný program.
1.den odjezd v ranních hodinách; navštívíme monumentální zámek Orlík ; lodí po přehradní nádrži přejedeme na královský hrad Zvíkov při soutoku Otavy a Vltavy. Přejedeme na ubytování s večeří již tradičně do Velešína a večer shlédneme v Č.Krumlově představení Pes Baskervillský.

2.den snídaně; výjezd lanovkou na nejvyšší horu Blatenského lesa Kleť, kde je nejstarší kamenná rozhledna v Čechách – Josefova věž a kulturní památka – roubená Terziina chata; v Třeboni si prohlédneme jeden z největších zámeckých komplexů v ČR se zámeckým parkem, nebo se můžete jen tak toulat po náměstí a okolními uličkami a využít zdejších možností k občerstvení; příjezd domů kolem 19. hodiny.

Doprava: lux.bus (WC, video, klima, občerstvení )

Ubytování: internát střední školy ve Velešíně – buňky (1 buňka = dva 2lůžkové pokoje + společná sprcha a WC pro oba pokoje). Součástí je polopenze ( večeře, snídaně ).

Termín:  17. – 18. 6. 2017                   Cena:  2.490,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, polopenzi, vstupenku do divadla, průvodce
ČASOVĚ  OMEZENÝ  POČET  MÍST !

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Možná Český Ráj znáte, ale proč se nevracet na hezká místa. Především proto, že je to Ráj.

1.den odjezd v ranních hodinách do Mladé Boleslavi, kde navštívíme muzeum Škodovky; v Rovensku uvidíme zvonici s obrácenými zvony; prohlédneme si hrad Trosky, který tvoří dominantu Českého Ráje; příjemnou procházkou se dostaneme z Hrubé Skály na zříceninu hradu Vladštejn; ubytování

2.den po návštěvě zámku Hrubý Rohozec přejedeme na mohutný hrad Kost, který je dalším symbolem oblasti; po procházce sklaním městem v Prachovských skalách se vrátíme zpět domů

Ubytování: hotel Paradis v Turnově ; polopenze

Termín:  16. – 17. 9. 2017               Cena: 2.190,- Kč

Cena zahrnuje:dopravu, ubytování, polopenzi, průvodce, zákonné poj. proti úpadku CK

Další místa v tomto zájezdu již nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

UPOZORŇUJEME:
na úpravu pracovní doby v naší kanceláři od 1. 6. 2017 do odvolání.

Nová pracovní doba
pondělí, středa, pátek
10:00-12:00 a 13:30-16:30
--------------------------------------
MIMOŘÁDNĚ ZAŘAZENÝ NAKUPOVACÍ ZÁJEZD DO POLSKA
bližší informace v rubrice AKTUALITY, nebo POZNÁVACÍ ZÁJEZDY - POLSKO

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).