V ranních hodinách přejedeme do německého Pasova. Nachází se zde říční přístav, kde nastoupíme na loď. Necháme se hýčkat na palubě a vychutnáme si působivé panorama Horního Rakouska v klikatém údolí Dunaje. Dunaj, velebený spisovateli i skladateli, je výjimečnou řekou. Vine se osmi zeměmi a na jeho březích byla založena čtyři hlavní města. Dunaj vstupuje na rakouské území jako horská řeka hned za Pasovem v Achleitenu a plyne zde po 360 kilometrů, aby za mokřady kolem Hainburgu pokračoval směrem k Bratislavě. V Horních Rakousích vznikla podél jeho toku řada měst a na strmých březích vyrostlo mnoho pevností, klášterů, kostelů a hradů. Můžete využít lodní restaurace a v průběhu romantické pětihodinové plavby si dát něco dobrého k jídlu, pití, nebo jen kávičku při sledování okolní krajiny.

Po vylodění v rakouském Linci si prohlédneme jeho historické centrum. Ve volném čase můžete také ochutnat pravý linecký koláč. Po návštěvě toho hospodářského a kulturního centra Horních Rakous přejedeme zpět domů s příjezdem kolem 22. hodiny

Doprava:  autobusem (WC, video, klima…)  a lodí společnosti Donauschiff

Termín: 22. 6. 2019 (sobota)      Cena: 2.290,- Kč  

Cena zahrnuje: dopravu autobusem a lodí, průvodce, služby CK, zák. pojištění proti úpadku CK

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dánsko je bohaté historií i moderní současností. Hrady, zámky, katedrály, romantický venkov, rybářské osady a především metropole Kodaň s uměleckými sbírkami a památkami dokumentujícími slavnou královskou historii.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách do Rostocku

2.den: ranní trajekt do Gedseru; návštěva bývalého hlavního města Roskilde – katedrála s hrobkami dánských králů, přístav s muzeem vikingských lodí; zámek Frederiksborg – symbol královské moci; prohlídka hlavního města Kodaň – královský palác Amalienborg, malá mořská víla, katedrála, starý přístav Nyhavn s kulisou lodí a hospůdek, Glyptotéka, královský zámek Rosenborg atd.; nocleh

3.den: přejezd unikátního mostu na ostrov Fyn; Odense – největší středisko ostrova Fyn (působiště H. CH. Andersena); Egeskov - nejhezčí renesanční vodní hrad Evropy s krásnými zahradami a muzei řemesel, automobilů, motorek a vozidel záchranné služby; Ribe - nejstarší dánské město se zachovalými hrázděnými domky opředené starými dánskými pověstmi a tradicemi; večer odjezd domů

4.den: příjezd v ranních hodinách

Doprava: lux.bus (WC, video, klima, občerstvení,… )

Ubytování a strava: 1x ve skandinávském hotelu GO na okraji Kodaně, snídaně formou bufetu      www.go.hotel.com

Termín:  31. 5. – 3. 6. 2019           Cena: 5.590,-  Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux.busem, trajekt, 1x ubytování,  1x snídani, průvodce, služby CK, zákonné poj. proti úpadku CK

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Návštěva alpské oblasti v severozápadním koutě Itálie bude určitě lahůdkou pro milovníky nádherné přírody.

Program:
1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: tunelem ve výšce 1.875 m.n.m. zdoláme průsmyk Velký Svatý Bernard, který je spojen s výcvikem psů záchranářů již od. 11. stol.; příjezd do Cogne v NP Grand Paradiso – divoký kout přírody s impozantními horami, podmanivými ledovci a krátkou procházkou k vodopádům; v  Aostě se snoubí jedinečná scenérie hor a římská i středověká kultura; Basilica di Superga s úžasnou výzdobou v modrožluté barvě trůní na kopci s hezkým výhledem na Torino; ubytování, večeře

3.den: snídaně; vysokými horami obklopené městečko Avigliana se zachovalými středověkými domy a podloubími; půvabné horské městečko Susa s římskými a středověkými památkami; centrum Piemontu – Torino s krásnou polohou v alpském podhůří, nádhernými barokními památkami, královskou rezidencí savojské dynastie a Borgo Medievale – komplex budov připomínající středověkou vesnici s hradem; návrat na ubytování, večeře

4.den: snídaně; metropole Miláno se směsicí starého a nového v popředí se slavným nebetyčným Dómem a návštěvou jeho neobvyklé střechy se 135 věžičkami a nesčetnými chrliči; cesta domů,  příjezd  po půlnoci

Doprava: lux. busem ( WC, DVD, klimatizace, …)

Ubytování a stravování:  2x hotel s polopenzí

Termín:  13. – 17. 6. 2019        Cena:  5.950,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:  1.200,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování, 2x polopenzi, průvodce, služby CK, pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje pobytovou taxu celkem 3 € (platí se na místě).

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V českokrumlovském Divadle s otáčivým hledištěm budete mít možnost shlédnout pohádkový příběh Divotvorný hrnec s třeboňským vodníkem Čochtanem a hrncem plným zlata, který plní tři přání.

Doprovodný program zájezdu:

1.den odjezd v ranních hodinách; historický objekt Zemského hřebčince Písek v tudorovském stylu; zámek Kratochvíle – renesanční klenot mezi rybníky Netolické pánve; přejezd na ubytování s večeří již tradičně do Velešína a večer představení Divotvorný hrnec v Divadle s otáčivým hledištěm v Č. Krumlově; do půlnoci návrat na ubytování

2.den po snídani zamíříme na hrad ze 13. století Nové Hrady, který je jihočeskou perlou; prohlédneme si most, který je ojedinělý tohoto druhu v Evropě – empírový řetězový most u obce Stádlec; Milevský klášter je nejstarším na jihu Čech s jedinou románskou bazilikou v jižních Čechách a pozoruhodným kostelem sv. Jiljí;  v podvečer návrat domů

Doprava: lux. bus (WC, video, klima, občerstvení )

Ubytování a stravování:  internát střední školy ve Velešíně – buňky (1 buňka = dva 2lůžkové pokoje + společná sprcha a WC pro oba pokoje). Součástí je polopenze ( večeře, snídaně ).

Termín:  8. – 9. 6. 2019        Cena:  2.890,- Kč

V ceně: doprava, ubytování, polopenze, vstupenka do divadla, průvodce

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

Od 26.9.2019 bude naše provozovna uzavřena do zahájení prodeje na novou sezónu 2020.
V případě potřeby využijte spojení uvedená v rubrice Kontakty.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).