Předchozí návštěvy Vídně byly jenom letmým jedno-denním nahlédnutím. Tentokrát bychom Vám chtěli nabídnout bližší pohled i s návštěvou interiérů význačných památek. Budete tak mít možnost nahlédnout do života rodu Habsburků návštěvou soukromých a reprezentačních místností v Schönbrunnu a Hofburgu, klenotnice i habsburské hrobky. Bude také možno shlédnout prostory jezdecké školy světoznámých lipicánů. Svůj čas budete moci věnovat bohatým sbírkám četných muzeí. Volnější program můžete využít také k toulkám malebnými uličkami se zákoutími v historickém centru a nechat na sebe dýchnout atmosféru staré Vídně, k čemuž patří i posezení v některé z  kaváren při kávičce s proslulým sacher dortem.  Využijte této mimořádné možnosti netradiční návštěvy Vídně.

Program:
1. den: odjezd v nočních hodinách, ráno příjezd do Vídně – prohlídka pamětihodností v centrální části města: Hofburg, kapucínské hrobky Habsburků, Štěpánský kostel, radnice, parlament, … včetně osobního volna, večer ubytování v hotelu

2. den: po snídani dokončení návštěvy Vídně prohlídkou zajímavostí mimo centrum města: zámek a park Schönbrunn, Belveder, Karlsplatz, Hundertwasser Haus; večer odjezd domů s příjezdem kolem půlnoci.

Doprava: bus (WC, video, klimatizace, občerstvení,…)

Ubytování a stravování: 1x hotel se snídaní

Termín:  19.-20.4.2019                    Cena: 2.890,- Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj:   490,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování, 1x snídani, průvodce, služby CK, zákon. poj. proti úpadku CK

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Připomínáme

Od 26.9.2019 bude naše provozovna uzavřena do zahájení prodeje na novou sezónu 2020.
V případě potřeby využijte spojení uvedená v rubrice Kontakty.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).