Návštěvu Říma jsme spojili s  oblastí Lazio, která bývá často opomíjena přesto, že se zde nachází řada zajímavých místa. Přesvědčíte se, že naši předci měli vysoké umělecké cítění, vynikající znalosti různých vědeckých oborů a obdivuhodné architektonické schopnosti.

1.den: odjezd ve večerních hodinách

2.den: den věnujeme oblasti Lazio; v parku Sacro Bosco najdeme pokřivené budovy, obrovské kamenné bytosti a alegorické nestvůry; Villa Lante má jedinečné renesanční zahrady s fontánami; mistrovská architektura a historické jádro mezi hradbami města Viterbo; nejkrásnějším z měst na břehu sopečného jezera Bracciano je středověká Anguillara; nocleh

3.den: si prohlédneme poklady Vatikánu. Budete obdivovat sbírky vatikánských muzeí, výzdobu Sixtinské kaple, ohromující rozlehlost baziliky sv. Petra i výstup na kopuli s nádherným výhledem po celém Římě a do zahrad Vatikánu; Ostia Antica obsahuje rozsáhlé pozůstatky přístavního města z počátků 1. tisíciletí n.l.;

4.den: „věčné město“ Řím – jedno z nejstarších měst Evropy založené před více než 2700 lety. Středisko římské a později i katolické říše mělo nesmírný vliv na svět. Mnoho evropských jazyků má kořeny v latině, politické a právní systémy vznikly podle římského vzoru, stavitelé ve světě využívají techniky zdokonalené v antickém Římě. Mnoho památek můžeme shlédnou i dnes.

5.den: příjezd v ranních hodinách

Doprava: lux. bus (WC, DVD, klima, občerstvení, …)

Ubytování a strava:  2x v hotelu, polopenze

Termín: 26. – 30. 9. 2019     Cena: 6.790,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj    + 1.300,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování v hotelu, 2x polo penzi, průvodce, služby CK, zák. poj. proti úpadku CK
Nezahrnuje městskou taxu celkem 4 € (platí se na místě).

Další volná místa nejsou k dispozici.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Připomínáme

Od 26.9.2019 bude naše provozovna uzavřena do zahájení prodeje na novou sezónu 2020.
V případě potřeby využijte spojení uvedená v rubrice Kontakty.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).