Nechte se unést vzrušujícím rázem krajiny, kterou charakterizují dva významné geografické jevy – řeka Rhóna a majestátní štíty se zasněženými vrcholky Savojský Alp.

Program:
1.den: odjezd o půlnoci; přejezd do Francie; nedobytná citadela Belfort od stavitele Vaubana; působivá moderní kaple Notre Dame du Haut v Ronchamp; rodné město Viktora Huga a bratří Lumierových – Besancon s kouzelnými uličkami, hrázděnými domy, barevnými střechami a katedrálou;   historie na Vás dýchne v kouzelné staré čtvrti s dlážděnými uličkami města Dole; nocleh

2.den: snídaně; mohutný pramen řeky Lison vyvěrající ze skály; vinařské městečko Arbois s domem významného vědce Louise Pasteura; druhé nejvýznamnější město Francie Lyon s osobitou atmosférou a množstvím památek; nocleh

3.den: po snídani návštěva Vienne s římskými památkami (August. Chrám, divadlo, románsko-gotická katedrála);  středověké centrum Grenoblu na soutoku řek Drac a Isere sevřené horskými masivy,  dějiště ZOH  (1968); Perouges opevněná vesnice  s restaurovanými středověkými domy a  dlážděnými ulicemi posloužila i pro natáčení historických filmů (např. Tři mušketýři); odjezd

4.den: příjezd v ranních hodinách

Doprava: autobus (WC, video, klimatizace, mož-nosti občerstvení, …)

Ubytování a strava: 2x hotel (2lůžkové pokoje) se snídaní

Termín: 20. – 23. 9. 2019     Cena: 5.890,-  Kč

Příplatek na jednolůžkový pokoj  + 1.390,- Kč
Cena obsahuje: dopravu, 2x ubytování, 2x snídani, průvodce, služby CK, zákonné poj. CK proti úpadku
Nezahrnuje pobytovou taxu celkem 3 € (platí se na místě)

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Připomínáme
Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).