Doba podzimních prázdnin, kdy  můžeme na teplo jenom vzpomínat, je jako stvořená pro návštěvu některé z jižních zemí. Proto jsme pro Vás připravili okruh pevninským Řeckem s návštěvou těch nejzajímavějších míst.

Program:
1.den: odjezd v noci z 23. na 24.10., přejezd do Ancony

2.den: nalodění a noční trajekt do Řecka (4lůžk. kajuty)

3.den: vylodění v Igoumenitsa, přejezd přes pohoří Pindos se zastávkou v lyžařském středisku Metsovo; prohlídka Meteory – komplex mohutných skalních věží, na jejichž vrcholcích se nachází velké množství klášterů; nocleh, večeře

4.den: snídaně; na místě slavné bitvy mezi Peršany a Spartou v Thermopylech nalezneme známý epigram: „Běž poutníče a zvěstuj Lakadaimonským, že mi tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám“; nejslavnější věštírna a střed starověkého světa Delfy, kde věštila Pýthie a určovala tak chod antických dějin; nocleh, večeře

5.den: snídaně; celodenní prohlídka Athén (monumentální Akropole, čtvrť Agora, Dionýsovo divadlo atd.); nocleh, večeře

6.den: snídaně; světoznámý, až 80 metrů hluboký Korintský průplav; antické lázně, zachovalý amfiteátr a nejslavnější kultovní místo boha zdraví Asklépia v Epidauru; kyklopské kruhové hradby, Atreova pokladnice, Lví brána,  hrad a královské hroby v Mykénách; nocleh, večeře

7.den: snídaně; návštěva Nauplionu, prvního hlavního města Řecka; impozantní socha slavného statečného krále Leonidase ve Spartě, která je bohužel chabou připomínkou slavné velmoci;  Mystra – sídelní město byzantských princů a metropole středověkého Peloponésu s byzantskými kostely a freskami zapsanými  v seznamu památek UNESCO; nocleh, večeře

8.den: snídaně; prohlídka areálu starověké Olympie, která byla od r. 776 př.n.l. dějištěm sportovních her; průjezd přírodní rezervací s lagunami a piniovými lesy; příjezd do Patry a nalodění na noční trajekt (4lůžk. kajuty)

9.den: vylodění v přístavu Ancona a přejezd zpět do ČR

10.den: příjezd v časných ranních hodinách

Doprava: lux. bus. (WC, video, klimatizace,…) s možností zakoupení občerstvení v průběhu cesty;noční trajekty do Řecka a zpět, čtyřlůžkové kajuty se soc.  příslušenstvím

Ubytování a strava: 5x hotel, 2-3lůžk. pokoje, polopenze (snídaně, večeře)

Termín: 23. 10. – 1 .11. 2019       Cena: 15.690,- Kč

Příplatek na jednolůžkové pokoje v hotelu  2.500,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x trajekt ve 4lůžk. kajutách, 5x ubytování v hotelu, 5x polopenzi, průvodce, služby CK, zák. pojištění proti úpadku CK
Nezahrnuje pobytové taxy celkem 8 € (platí se na místě)

Poslední 1 místo.

OBJEDNAT ZÁJEZD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínáme

Od 26.9.2019 bude naše provozovna uzavřena do zahájení prodeje na novou sezónu 2020.
V případě potřeby využijte spojení uvedená v rubrice Kontakty.

Hledat zájezd
Klientský bonus

V rámci našich možností je to takové malé poděkování těm, kteří nám zachovávají svou přízeň.

Do průkazu, který si můžete vyžádat během zájezdu, Vám průvodce vyznačí a potvrdí hodnotu zájezdu (základní cenu, tj. bez příplatků případně slev). Při každé další účasti Vám bude přičtena hodnota daného zájezdu. Akce je časově neomezena. Při docílení celkové hodnoty 25.000,- Kč, získáváte slevu 500,- Kč při nákupu dalšího zájezdu. Přitom částka převyšující 25.000,- Kč Vám bude převedena na další období. Slevu získanou tímto způsobem je možno sloučit se slevami poskytovanými všem zákazníkům (např. každoroční prosincový předprodej, dětské slevy, způsob obsazení pokojů,…).